Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 08.09.2009.

 

Съдържание

Бр. 4`2009

 

Никола Съботинов – Българска академия на науките на 140 години

 

140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Константин Косев - Българската академия на науките – наследник и продължител на възрожденските идеи

Българската академия на науките – 1946 година

Александър Ваврек – Създаването на Физическия институт при БАН

Стефан Хаджитодоров – Научноизследователската и приложна дейност в БАН днес

Александър Попов – Научни приоритети и интердисциплинарни изследвания в БАН

 

ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА БАН

Васил Димитров Стоянов – основоположник и подпредседател на Българското книжовно дружество

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева - В асил Друмев, митрополит Климент Търновски – един от първите

Даниела Стоичкова - Списание "Библиотека Свети Климент" и участието на Иван Евстратиев Гешов в списването и издаването му

 

ДАРИТЕЛИ НА БАН

Цветана Величкова - Приносът на първите дарители за развитието на българската наука и нейната институция

Елена Дяконова - БАН и дарителският фонд “Харалан Николов”

 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Алекси Попов - Националният природонаучен музей при БАН на 120 години

Диана Гергова - Националният археологически институт с музей при БАН и българската археология през 2008 г.

Светлина Николова - Кирило–Методиевската идея и библейският текст на съвременния православен българин

 

ЛИЧНОСТИ

Стефан Воденичаров - Академик Ангел Балевски – бележит учен родолюбец и хуманист

Ваня Куртева, Момчо Момчев - Академик Димитър Иванов – бащата на българската школа по органична химия

Димитър Цацов - Димитър Михалчев и философската мисъл през ХХ век

Петър Попиванов - Академик Любомир Илиев – изтъкнат български математик, организатор на науката, патриот и общественик

Васил Балевски - Академик Михаил Арнаудов - литературен критик, фолклорист, етнограф и историк на българската култура

Ана Стойкова - Акад. Петър Динеков – емблематична фигура в българската хуманитарсти ка

Ангел Гълъбов, Христо Найденски - Животът и делото на акад. Стефан Ангелов

Божидар Маврудчиев, Тодор Николов - Акад . Страшимир Димитров – висок връх в българската геология

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Отличени млади учени от Българската академия на науките за 2008 г.

Димитър Казаков, Ангел Балтов - Центърът за обучение към БАН

 

СТАНОВИЩА

Михаил Виденов - Титли и титломания (за академичните и научните звания)

Димитър Клисурски - БАН и българските университети

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster