Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 6, 2015

 

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда по физика за 2015 година

 

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Мотиви за узаконяване на „всенароден празник на заслужилите българи”

Наградени учени и научни трудове в Конкурса на СУБ за високи научни постижения през 2015 г.

Наградени учени в конкурса за научни постижения в дисертации през 2015 г.

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Мирослава Кортенска: Модернизмът на Яворов

 

ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Александър Димчев: Библиотечно-информационна политика в България

 

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА

Милан С. Димитриевич: Милутин Миланкович и тайната на ледниковите периоди

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Георги Н. Николов: 1185 – Възкресението на Българското царство

Анна Ангелова: България от 1885 г. в спомените на маркиз Адриано Колочи

Ива Трифонова: Из историята на българското езикознание

Цвета Тодорова: Булевард „Цар Освободител” и домът на Димитър Яблански

 

ЛИЧНОСТИ

Хилмар Валтер: Август Лескин (1840-1916) – виден представител на немската българистика

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева: За личния архив на проф. Пенчо Райков

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Евелина Миткова: Въздействие на правилните геометрични форми в интериора върху възприятието на човека

 

АКТУАЛНО

Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на СУ Св. Климент Охридски”

 

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

Кирил Боянов: За професионализма в нашето общество

 

ГОДИШНИНИ

Божидар Маврудчиев: Доц. д.г.м.н. Вълко Гергелчев на 80 години

 

In MEMORIAM

Проф. д.и.н. Пламен Цветков (1951–2015)

Емилия Пернишка: Спомен за д-р Цанка Константинова

 

КНИГОПИС

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХХV ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2015

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster