Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 6, 2013

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Илия Тодев: „Всеки народ почита своята старина и ревностно я  изучава...”  Размисли по случай
175-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов

 

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда за физика за 2013 година

 

1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

Приветствен адрес от Председателя на 42-то Народно събрание на Р. България г-н Михаил Миков

Дамян Дамянов: За повече държавност в управлението на икономиката и науката

Наградени учени и научни трудове в Конкурса на СУБ за високи научни постижения и в конкурса за докторанти през 2013 г.

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Академично тържество за отбелязване на патронния празник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Цвета Тодорова: Академичният ритуал и почетните доктори на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Анна Ангелова: „Дайте ми библиотека и аз ще създам университет“: 125 години Университетска библиотека

135 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ

Слово на вицепрезидента Маргарита Попова по случай 135-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов

Ружа Симеонова: За Михаил Арнаудов и отношението на учения към документалното наследство

Искра Арнаудова: За духовния образ на проф. Михаил Арнаудов

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СУБ

Становище на Съюза на учените в България по проблеми на науката и висшето образование

Отличени съюзни членове от Общото събрание на пълномощниците на СУБ

 

ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНА

Борис Матев, Георги П. Георгиев, Христо Георгиев: Съвременни тенденции при защитата на ставния хрущял на малките стави на ръката с Ostenil®mini

 

ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Александър Димчев: Откритият достъп до информация в Софийския университет

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Гл. ас. д-р Георги Йорданов – носител на наградата за най-добър млад учен на СУ „Св. Кл. Охридски” за 2013 г.

Радослава Петрова: Приоритети и предизвикателства пред управлението на Република България

 

АКТУАЛНО

Закон за развитието на академичния състав в Република България – две години практика

Становище на представителите  на академични институции в България, участвали в Кръгла маса „Закон за развитието на академичния състав в Република България – две години практика”

 

ГОДИШНИНИ

Нина Бакърджиева: Признание за успешната повече от век просветителска мисия на списание „Природа”

Стоян Стоянов: Проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов на 85 години

 

СТАНОВИЩЕ

Петър Пашов: По въпроса за пълния и краткия член в българския език

 

IN MEMORIAM

Проф. д-р Байчо Панев (1928 – 2013)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Райна Гиндева, Атанас Кирилов: Плевенският клон на СУБ чества Деня на народните будители и българските учени

Валентина Стоянова: Юбилеен сборник „Ние в науката и науката в нас”

 

КНИГОПИС

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА СП. „НАУКА”, ХХІІІ ГОДИШНИНА, БР. 1-6, 2013

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster