Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 17.04.2012

Списание "Наука"
Съдържание на бр. 2`2012

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Михаил Виденов - Новият закон за развитието на академичния състав:  за и против

СВЕТОВНА НАУКА
Иван Ангелов - Нобелови награди по икономически науки за 2011 г.

Икономика на знанието
Постигане на интелигентен растеж: как научните изследвания и иновациите да работят за България”

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Атанас Атанасов, Емилия Ченгелова - Населението на България в началото на ХХІ век – състояние и тенденции
Пламен Ангелов - Космическите технологии и информационното общество

НАУКА И ЕТИКА
Елена Петрова - Причини за нарушаване на етичните стандарти в българската наука

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Павлина Долашка, Петя Кабаджова-Христова - Градинският охлюв - богат източник на активни компоненти

ПРОБЛЕМИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Росица Сарджева - Печатната комуникация и обучението във висшите училища
Кирил Боянов, Петко Русков - Обучение в областта на медицинскаjd информатика: предизвикателство и възможности за българските висши училища

ТРИБУНА МЛАДИТЕ
Пенка Лазарова – Годишните награди и стипендии на фондация „Еврика” -  подкрепа на талантливите млади хора
Иван Монов, Ивайло Димов - Aлгоритъм и софтуер за разчитане на запис от бордните средства за обективен контрол на самолет
Роксана Минчева – Младият специалист на бъдещето
Наташа Иванова - Образователен проект „Джордано Бруно

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Цветана Величкова - Празнуването в  България на 3 март - Денят на освобождението
Мирослав Марков - Гривни за крака от Мизия и Тракия

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Венета Коцева - Проект „observe” - укрепване и развитие на дейностите за наблюдения на Земята за околната среда в района на Балканите

СТАНОВИЩЕ
Детелин Дачев - Относно добива на шистов газ

ГОДИШНИНИ
Дамян Дамянов –  70-годишен юбилей на чл.-кор. Ангел Попов
Крум Коленцов – Доц. д-р Стефан Балабанов на 80 години
Ангел Чаушев - Професор Крум Александров, доктор на икономическите науки, на 80 години

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster