Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 24.11.2008.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 5`2008

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Васил Проданов - Българската наука и преходът

 

СВЕТОВНА НАУКА

Тодор М. Пеев - E фектът на Мьосбауер: 50 години след откритието

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Леандър Литов - Големият адронен колайдер – очаквания и реалности

Симеон Ангелов - Сътрудничество и взаимодействия с ЮНЕСКО в областта на науката и културата

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Пенка Лазарова - Европейска нощ на учените 2008

Галя Кожухарова, Вера Тодорова - Европейска нощ на учените 2008 в Стара Загора

 

БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Богдана Зидарова - Български открития

Найден Найденов - Високо отличие за видни български учени

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Георги Марков - Сто години от провъзгласяването и признаването на независимостта на България

 

АКАДЕМИЧНОТО НАСТАВНИЧЕСТВО – НОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ЖЕНИ В НАУКАТА

Николина Сретенова, Николай Обрешков, Христина Амбарева, Доротея Ангелова - Какво очакват младите жени в науката от въвеждането на програма за академично наставничество в България?

Николина Сретенова, Богдана Дерменджиева - Специфични джендър проблеми на младите жени учени

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Руси Маринов - Интерактивни комуникации и управление на знанието - предизвикателства и проблеми

Елена Койчева - Ситуационни модели за преподаване на информационна грамотност

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Министерството на образованието и науката в подкрепа на най-младите изследователи и техните идеи

Марио Стайков - Място на графичния дизайн в естетическата и комуникативна същност на рекламата

Евгения Сендова - Защо талантите (и в науката) трябва „да се коват” докато са млади

Боряна Кадмонова, Григор Цанков - Нови знания - нови възможности

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дискусия за университетските научни изследвания

 

СТАНОВИЩА

Павел Джуров - Защо младите избягват научното поприще или за дискриминацията в науката

 

ЛИЧНОСТИ

Константин Косев - Професор Марин Дринов - създател на Българската академия на науките

Веселина Платиканова - 85 години от рождението на академик Йордан Малиновски

 

ГОДИШНИНИ

Илия Ватев - Академик Радой Попиванов на 95 години

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Стефка Китанова - Науката в условията на глобализация

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster