Titul

 

 

 

 

 

 

Списание Наука
съдържание бр. 2`2011

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА ХИМИЯТА
Веселина Платиканова – Международна година на химията – 2011
Найден Найденов – 110 години организация на българските химици

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите

НАУКА И ЕТИКА
Наум Якимов - Етични норми и критерии
Дейвид Ресник - Що е етика в научните изследвания и защо е важна?

НАУКА И ОБЩЕСТВО
Тодорка Л. Димитрова - Комуникация на науката  - нов подход за създаване на модерна социална култура
Светлана Съйкова - Обществените нагласи и отношение към науката и реформите в БАН

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Петър Апостолов - Нови математически знания с приложение в комуникационната техника
Николай Стоенчев, Елизабета Вачкова - Статистически анализ на структурите на човешките ресурси

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
Здравко Димитров - Българска археология 2010

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Диан Гешев, Симеон Захов, Росен Панайотов, Николай Иванов – Летателен апарат въз основа на нова аеродинамична схема

ЛИЧНОСТИ
Владимир Овчаров – Проф. д-р Александър Монов –  творец и учен
Александър Монов – Екотоксични аспекти на агресията върху развитието на съвременния човек

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Пенка Лазарова - Годишни награди „Питагор” за научни постижения в периода 2008-2010 г.

ГОДИШНИНИ
Христо Баларев, Красимира Кузманова – Проф. д-р инж. Иван Секулов на 80 години

СТАНОВИЩЕ
Евгени Головински, Димо Платиканов - Наука се прави не само в университетите

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Награда от 1 милион евро за изследване на мозъка
Мишел Жаро - Световният ден на метеорологията

In Memoriam
Проф. д-р Димитър Христев Илучев, дмн (29 май 1938- 9 февруари 2011)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
Дима Лазарова - Научен форум “Велико Търново – минало, настояще, бъдеще”
Емилия Зорнишка, Райна Гиндева - Из живота на СУБ - клон Плевен

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster