Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 26.11.2007.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 5`2007

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Николай К. Витанов - Ще оцелеем ли?

 

СЕДМИЦА НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

Любов Костова - С науката на театър, дебат и кафе или виж красотата на науката във всичко около теб

Лидия Гълъбова, Ивайло Славов - Фестивал “ЧУДЕСА 2007”

Петър Дойнов - Чудесата на науката в село Байкал

Пенка Лазарова - Нощ на учените 2007

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Т езиси за Национален план за развитие на научните изследвания в България в рамките на Лисабонската стратеги

Доходи на учените в Европейския съюз

 

СЪВРЕМЕНЕН ПРОЧИТ НА ИСТОРИЯТА

Владимир Хънтов - Трите революции на княз Борис Първи и европейската интеграция на България

Нина Дюлгерова - Кавказ в контекста на черноморските приоритети на Европейския съюз и Русия

 

ИСТОРИЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Светозара Карарадева - Технологиите “Преномит” – българският принос в производството на ефектни прежди

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Славея Ангелска - Възможности за възприемане на звуци от хора с увреден слух

Величка Минкова - Ритъм и ритмична композиция в детското творчество

Марина Загорчева - Астрономически основи на прабългарския календар

Движение на млади учени

 

СТАНОВИЩА

Светлана Съйкова - С мяна на концепциите - „инструмент” за търсене на нови идеи в изследователската работа

ЛИЧНОСТИ

Боян Вълчев - „Мечтател безумен, образ невъзможен...” (140 години от смъртта на Георги Раковски)

Димитър Иванов - В памет на Карл Линей (1707-1778)

 

ГОДИШНИНИ

Искра Арсенова - Акад. Иван Юхновски - живот, отдаден на науката

 

АКТУАЛНА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Людмила Маринова - Катедра по клинична лаборатория към Медицинския факултет - София

 

IN MEMORIAM

Академик Румен Цанев (5 октомври 1922 - 23 юли 2007)

Д-р Иван Влахов (192 5 –2007)

Ст.н.с. І ст. д.ик.н. Александър Димитров

Проф. д-р Васил Аначков (1923–2007)

 

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster