Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 04.11.2006.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 4`2006

 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Стоян Михайловски - Кирил и Методий (Български всеучилищен химн)

Иван Илчев - Култура и духовност

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева - Първото честване на деня на Кирил и Методий от Българското книжовно дружество

Трендафил Кръстанов – Йоан Екзарх - дейност в Рим за България

 

НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Николай Витанов - Империя на знанието: реформи в системата на науката и технологиите

Искра Арсенова – Състояние на висшето образование на някои страни от Централна и Източна Европа

Георги Тодоров, Маргарита Тодорова - Развитие на Европейските образователни програми

Информационно-консултативен център в областта на интелектуалната собственост на университетски ниво

 

КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Р уси Маринов – Комуникационни аспекти на мениджмънт на знанието

Елена Янакиева - Възможности на НБКМ "Св. св. Кирил и Методий" за информационото обслужване на българската наука

Динчо Кръстев - Централната библиотека на БАН - настояще и бъдеще

 

ЛИЧНОСТИ

Нина Бакърджиева - 125 години от рождението на Методий Попов - учен и общественик

Радой Попиванов - Спомен за Методий Попов

Цвятко Кадийски - Академик Методий Попов и Ротари клуб

 

ГОДИШНИНИ

Аксиния Джурова - Между завета и реалността

Веселин Григоров - Домът на учените на СУ - Русе - средище на научен живот и дух

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Ростислав Русев - Влияние на външните фактори върху дизайна на финокерамичните производства

Стоян Н. Медарски - Използване на оптични методи за изследване на човешкия геном

Венцеслав Шопов - Младите и европейското бъдеще на България

Калина Семова - Център за професионална ориентация към Техническия университет - София

Надя Владимирова - Информационно разнообразие на света

 

СЪСТАВ НА ПРЕЗИДИУМА НА ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Борислав Стоянов - Финансирането на науката - без ясни перспективи

Цветанка Ангелова - Честване 40-годишния юбилей на Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри”

Мария Балтаджиева - Училището - състояние, проблеми, перспективи

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster