Titul

 

 

 

 

 

 

Списание „Наука“
Съдържание на бр. 5, 2015

НАУЧНА ПОЛИТИКА

Партньорска проверка на Националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF) към Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

 

ОСНОВОПОЛАГАЩА МИСИЯ

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева, Даниела Атанасова: Познанието за миналото е ключът към бъдещето – приносът на Българската академия на науките

Йорданка Гешева: Иван Кукулевич Сакцински и Българското книжовно дружество

Дарина Петрова, Габриела Йончева: Кръстьо Мирски – живот на границата на две епохи

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2015

Пенка Лазарова: В Българската академия на науките: за талантите на учените, светлината на знанието, оптичните технологии и още...

Григор Иванов: Квадратът на знанието

Иво Драганов: Животът е скучен, науката е вълнуваща!

Весела Казашка, Петя Бъркалова, Милена Илиева: Бис за маестро Камджалов и изчерпан тираж на книгата „Хора на науката”. Светлина в детските очи  – физици говорят за светлина.

Галя Кожухарова, Ангел Славчев: Нощ на учените в Стара Загора

Христо Белоев, Юлиана Попова: Европейска нощ на учените 2015 в Русенския университет

Под знака на светлината премина Х-то юбилейно издание на Нощта на учените в Медицински университет – Варна

 

НАУКА И ЕТИКА

Стефка Наумова: Функционални особености на академичната етика

Иван Миков: За възможностите и ограниченията на етическите кодекси в науката

Димитър Бакалов: Плагиатството в точните науки

 

ЛИЧНОСТИ

Нели Стоилова, Димитър Тонев: 100 години от рождението акад. Христо Я. Христов

Иван Лалов: Слово за човека, учения и преподавателя акад. Христо Я. Христов

 

ПОГЛЕД КЪМ МИНАЛОТО

Диана Димитрова: Нови данни за тракийските погребални обреди през римската епоха в Западна България

Цвета Тодорова: Българският сецесион с национално-романтичен привкус

 

НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ В СУБ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Валентина Стоянова: За годишните прояви на Великотърновския клон на СУБ

Петко Ст. Петков: Майстор Колю Фичето и българската памет

Георги Чиллев: Националната идентичност като основа на националната сигурност

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Валентин Петров Помаков: Изтъняване на озоновия слой и последиците за човешкото здраве

Станислав Хаджийски: Моето бъдеще като специалист

 

ГОДИШНИНИ

Сеферин Мирчев: Доайенът в областта на съобщителната техника проф. д.т.н. инж. Борис Йовчев на 90 години

 

IN MEMORIAM

Любомир Георгиев: Сбогом, доц. Мирчева!

Михаил Виденов: В памет на доц. д-р Константин Попов (1923-2015)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

 

КНИГОПИС

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster