Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 19.01.2007


Съдържание на сп. „Наука”, ХVІ годишнина, бр. 1-6, 2006 г.

 

Ангелова, Ана - Ценно издание на географска карта от ХVІ в. от фонда на Университетската библиотека "Св. Кл. Охридски" 6/

Ангелова, Цветанка - Честване 40-годишния юбилей на Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри” 4/77

Антонова, Рени, Лавренцова, Елена - Нощ на учените в Тракийкия университет - ДИПКУ 5/33

Арсенова, Искра – Научно-техническият потенциал на страни от Централна и Източна Европа 2/31

Арсенова, Искра – Състояние на висшето образование на някои страни от Централна и Източна Европа 4/25

Арсенова, Искра - Научният потенциал на БАН в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз 5/15

Атчисън, Джон - По-горещо, по-бързо, по-лошо 2/73

Ахабабян, Нъшан - Пиер Кюри - ученият в служба на хуманизма 5/45

Бакърджиева, Нина - 125 години от рождението на Методий Попов - учен и общественик 4/57

Балабанов, Никола – Интелектуалните ценности на постиженията в ядрената физика 1/5

Баларев, Христо – 120 години от рождението на проф. д-р Димитър Баларев 1/59

Балтаджиева, Мария - Училището - състояние, проблеми, перспективи 4/78

Биолчев, Боян, Стоянов, Стефан, Кулев, Ивелин - Университетът - що е то? 2/17

Богданов, Кирил - Лесоустройствената наука в развитието на горското стопанство в България 3/40

Бозуков, Иван – Залезът на философстването 5/5

Бозуков, Иван, Димитров, Ивайло - Представата на обществото за институциите в България 6/

Бойчев, A лександър - Генетично модифицираните храни - надежда, страх, избор 5/42

Борисов, Борис - Информационното разнообразие на света 5/39

Бъчварова, Екатерина, Спасова, Татяна - ACCENT : Европейска мрежа за висока компетентност по изменение състава на атмосферата 2/67

Вапцарова, Габриела, Илиева, Дарина - Първото честване на деня на Кирил и Методий от Българското книжовно дружество 4/8

Василева, Виолета - Проф. Кирил Димов на 90 години 2/76

Василева, Женя – Цифровите технологии в образната диагностика в медицината 3/29

Вачева, Десислава - Ученето в чужбина - изтичане, вливане или циркулация на мозъци 2/57

Величкова, Цветана - Проф. Марин Дринов и Българското книжовно дружество 2/63

Витанов, Николай – Българските учени по пътя на научните системи на Европейския съюз – проблеми и възможности 1/18

Витанов, Николай – Империята на знанието: научната политика на Япония 3/12

Витанов, Николай - Империя на знанието: реформи в системата на науката и технологиите 4/14

Витанов, Николай - Матрицата 6/

Владимиров, Валентин - Международен семинар в рамките на COST дейност 530 2/68

Владимирова, Надя - Информационно разнообразие на света 4/74

Воденичаров, Стефан, Найденов, Найден, Красночаров, Андрей - Реакторите на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” имат осигурен ресурс за още най-малко 35 години 5/58

Гаджева, Веселина – Тракийският университет в процеса към евроинтеграция 1/66

Галев, Тодор, Чалъков, Иван - Нагласи за емиграция сред студентите от информационни и комуникационни технологии в България 6/

Гашаров, Стоян – Топлина от отпадни битови и промишлени води 3/35

Григоров, Веселин - Домът на учените на СУ - Русе - средище на научен живот и дух 4/64

Григорова, Ася – 40 години сътрудничество между БАН и Френския национален център за научни изследвания 1/38

Гълъбова, Лидия – Развитие на младите учени в България 1/23

Гълъбова, Лидия, Димитров, Ивайло, Стефанов, Тихомир - Европейски открит форум за наука - ESOF 2006 5/52

Гюзелев, Васил - В памет на Марин Дринов - председателя и основателя на Българското книжовно дружество в Браила 2/60

Гюров, Димитър - Приветствие към българските учени 6/

Дамянов, Дамян - Експозе при връчване на Меморандума на СУБ на г-н Г. Първанов - президент на Р.България 3/9

Дамян Дамянов - Науката, висшето образование и членството на България в Европейския съюз 6/

Дашовска, Люба - Вечер на науката в музея 5/35

Джурова, Аксиния - Между завета и реалността 4/63

Енчева, Марина – Модели за дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки в САЩ 3/59

Иванова, Мария, Георгиева, Райна - 85 години от рождението на проф. д-р Въло Вътов Диков 5/69

Илчев, Иван - Култура и духовност 4/4

Йотова, Антоанета - Европейски опит за разпространяване на резултати от научни изследвания 5/54

Кадийски, Цвятко - Академик Методий Попов и Ротари клуб 4/61

Кендеров, Петър - Концепция за усъвършенстване на нормативната уредба за научните степени и научните звания в България 1/31

Китанова, Стефка – Български ученици – първенци в олимпиада по биология за 2005 г. 1/58

Конова, Росица, Ангелска, Ваня – Севлиевски ученици представиха България на фестивала „Наука на сцената” в Женева 1/55

Константин Косев - Слово за 1 ноември - Деня на народните будители 6/

Костова, Любов - „Ударна доза” наука в Британски съвет България 5/37

Коцева, Венета – 100 години от рождението проф. Васил Пеевски 1/61

Коцева, Венета - Проф. Иван-Асен Петков - основоположник на българската геофизика, гравиметрия и сеизмика 2/77

Коцилкова, Румяна - Конкурс „Млади таланти в науката” 6/

Кръстанов, Трендафил – Йоан Екзарх - дейност в Рим за България 4/10

Кръстев, Динчо - Централната библиотека на БАН - настояще и бъдеще 4/48

Кръстева, Деница, Райнова, Красимира, Басмаджиян, Арманд - Артистичната и техническата рисунка от времето на Италианския ренесанс 6/

Кючуков, Радослав - Първа национална научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование” (РУ “А. Кънчев”,1-2 юни 2006 г.) 5/60

Лазарова, Пенка - Отличията на фондация „Еврика” – стимул за талантливите млади хора 1/48

Лазарова, Пенка - Нощ на учените в Софийския университет 5/29

Лазарова, Пенка - Академик Георги Наджаков - патриарх на българската физика 6/

Лазарова, Петра - Един поглед към националните герои 3/45

Любенов, Любомир - Научният потенциал и развитието на младите учени в България 6/

Манолов, Нягол, Кандева, Мара – Науката и висшето образование в контактно съжителство 3/22

Маринов, Р уси – Комуникационни аспекти на мениджмънт на знанието 4/36

Маринова, Людмила – Национална конференция по здравеопазването 1/71

Маринова, Людмила - Школа по модерна хирургия 6/

Медарски, Стоян Н. - Използване на оптични методи за изследване на човешкия геном 4/69

Минчев, Минчо – Националната борса за интелектуални продукти при СУБ – връзка между науката и бизнеса 1/76

Михайловски, Стоян - Кирил и Методий (Български всеучилищен химн) 4/3

Момчилова, Емилия – Библията на Гутенберг от 1453 г. 3/57

Момчилова, Емилия - Жени учени - членове на БАН (1869-2006) 5/23

Монов, Александър - Срещу съвременния тероризъм! 5/3

Мончева - Гормли, Красимира - Децентрализация на органите на централната власт в Ирландия 6/

Мьоние, Бернар – 40-ти рожден ден на Споразумението между БАН и CNRS 1/40

Наджаков, Георги - Професор Никола Обрешков 6/

Недялков, Ивайло - Една незабравима нощ в Техническия университет - София 5/32

Николов, Серафим – Мини Нобелова награда по физика на студент от Техническия университет – София 1/57

Николова, Снежана – Научноинформационният център „Българска енциклопедия” при БАН на 50 години 1/64

Николчев, Дилян - Професор д-р Тотю Коев (1928-2006) 3/75

Огнянова, Нели – Проблеми на мобилността и кариерното развитие на учените 1/28

Попиванов, Радой - Спомен за Методий Попов 4/58

Попиц, Роберт – Международната агенция за атомна енергия и Нобеловата награда за мир за 2005 г. 1/3

Попов, Алекси - Живот и дело на акад. Иван Буреш (1885-1980) 3/72

Попов, Ангел – Проблеми на научноизследователската и иновационната дейност в държавните университети на Р. България 1/74

Попов, Горан – За енциклопедизма 5/7

Поппетров, Николай - МДУ „Жолио-Кюри” - четири десетилетия средище на научна активност 5/63

Поппетров, Николай - Михаил Геновски: изследователски приоритети до 1944 г. 6/

Поточник, Янез - Обръщение към българската научна общност 3/6

Професор Въто Груев (18.12.1915-24.08.2006) 5/71

Професор Христо Димитров Хаджиниколов (16 април 1913 г. - 17 април 2006 г.) 3/74

Рангелова, Емилия - Член-кор. Любен Димитров на 70 години 6/

Рижикова, Снежина, Рангелов, Бойко - Спас Вацов - първият български метеоролог и сеизмолог 6/

Роснев, Боян, Китанова, Стефка - Възраждане, не само равносметка 5/70

Русев, Ростислав - Влияние на външните фактори върху дизайна на финокерамичните производства 4/67

Семова, Калина - Център за професионална ориентация към Техническия университет - София 4/73

Симеонова, Костадинка – Еволюциите на моделите на научната политика и предизвикателствата пред комуникациите в науката 1/11

Симеонова, Маргарита – Речева стратегия на Васил Левски пред съда (1872-1873) 2/47

Симеонова, Маргарита – Чл.-кор. Емилия Пернишка - юбиляр 1/63

Смрикаров, Ангел – Българският виртуален университет – състояние и перспективи 2/44

Смрикаров, Ангел - Проект за създаване на национална мрежа от витруални библиотеки за електронно обучение 6/

Сретенова, Николина - Можем ли да задържим интелекта на България в условията на глобализация на пазара на интелектуалния труд 2/35

Сретенова, Николина – Иван Н. Странски: едно вълнуващо приключение към академичния връх 3/48

Стайков, Марио – Графичният дизайн в рекламната дейност на съвременната компания 2/54

Стайкова, Жени – 55 години грижа за общественото здраве в област Кърджали 1/68

Стефанов, Божидар - Български ученически проекти на научно изложение в Будапеща 5/41

Стоянов, Борислав - Финансирането на науката - без ясни перспективи 4/76

Тодоров, Георги, Тодорова, Маргарита - Развитие на Европейските образователни програми 4/35

Тошев, Борислав В. - Нормативно осигуряване на научните изследвания в българските висши училища 2/25

Филева, Маргарита - Юбилейна национална конференция с международно участие “20 години Съюз на учените в България – клон Смолян” 6/

Хаджидимова, Юлия, Гурова, Росица - Нощ на учените в цяла Европа - 22 септември 2006 година 5/27

Цанев, Огнян - Избор на научна кариера 6/

Ценков, Николай – Студентите между правното и фактическото според Закона за висшето образование 1/55

Чалдъков, Георги Н. - Homo obesus : затлъстелият човек 6/

Чернева, Пенка - 40 години Съюз на учените - клон Ловеч 5/66

Чобанова, Росица - Търсене на знания в процеса на европейската икономическа интерграция 6/

Шишков, Димитър - Доброволното здравно осигуряване 6/

Шопов, Венцеслав - Младите и европейското бъдеще на България 4/72

Якимов, Георги - Априлското въстание и пътят към българската свобода 3/43

Якимов, Наум, Балтов, Ангел, Минков, Колю - Младите учени - бъдещето на Българската академия на науките, на което държим 6/

Янакиева, Елена - Възможности на НБКМ "Св. св. Кирил и Методий" за информационото обслужване на българската наука 4/43

Българските университети - център на иновационни технологии 6/

Връзката университетски изследвания – предприемачество 1/73

Европейски технологичен институт - нов модел за постигане на резултати 2/69

Заключителен документ от Първата национална научна конференция с международно участие “Качество на висшето образование” 5/61

„Зелена светлина” от Европейския парламент на пакета структурни фондове 5/5

Информационно-консултативен център в областта на интелектуалната собственост на университетски ниво 4/35

Конкурс „Млади таланти” 2006 5/40

Конкурс на СУБ за високи научни постижения – 2006 г. 6/

Конкурс на СУБ за журналисти, отразяващи проблемите на науката и дейността на СУБ 6/

Меморандум на Съюза на учените в България по проблемите на науката и висшето образование, свързани с европейската интеграция 2/3

Месец на науката в Стара Загора 5/72

Мобилността като алтернатива на явлението “Изтичане на мозъци” 6/

Наградени научни колективи от Х, ХІ и ХІІ конкурсни сесии и конкурс „Млади учени” на Фонд „Научни изследвания” към МОН 1/45

Награди на МОН „За особен принос в науката” – 2005 1/44

Отличия на фондациите ” M лади български таланти” и “Карнеги`99” 6/

Официална визита в България на Еврокомисаря по наука и научни изследвания Янез Поточник 3/3

Президентски отличия за талантливи ученици, студенти и техни преподаватели 3/71

Препоръка на Европейската комисия относно Европейската харта на изследователите и кодекса за поведение при подбор на изследователи 1/35

Световният ден на метеорологията – 23 март 2/73

Седма Рамкова програма (2007-2013) 5/51

Седма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 - 2013 6/

Състав на Президиума на Висшата атестационна комисия 4/75

Харта за устойчивото развитие на квартала в големия град 3/68

 

 

 

 

   
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster