Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 17.03.2008.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 1`2008

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Боян Димитров - Постиженията на геномиката - принос за развитието на медицината

 

СТАНОВИЩА

Евгени Головински - Още за научните степени и звания у нас

 

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда за физика 2007

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Александер С. Кекуле - Хумболд или Нобел?

Информация за научните изследвания в Германия

 

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Ръс Ходж - Какво действително мислят (и знаят) европейците за науките и технологиите?

Свен Сьоберг , Камилла Шрайнер - Как  учениците  възприемат  науката  и  технологията?

 

НАГЛАСИ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАУКА

Атанас Атанасов - Средствата за наука и научни изследвания през погледа на българите

Таня Неделчева - Бъдещето на българската наука и научни изследвания

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Иван Илчев - С пиетет към делото на св. Кл. Охридски

Павлина Илиева - Българска археология 2007

Георги Китов - Долината на тракийските царе продължава на изток

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Пенка Лазарова - Лауреатите на годишните награди на фондация „ЕВРИКА” за 2007 г.

Пенка Лазарова - Стипендиите на фондация „ЕВРИКА” 2007/2008

Николай Сурчев - Младият лекар на утрешния ден

Даниела Донева - Младият специалист на бъдещето

Мини Нобелови лауреати 2007

Найден Найденов - Наградата „Шимадзу” на Съюза на химиците в България за 2007 година

 

ЛИЧНОСТИ

Венета Коцева - 300 години от рождението на великия учен Леонард Ойлер (1707-1783)

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Венелин Енчев - Международно признание за българския химик ст.н.с. I ст. дхн Константин Хаджииванов

Български учен, избран за член на Руската академия на естествените науки

 

ГОДИШНИНИ

Ячко Иванов - Двоен юбилей

Любен Димитров - Проф. Любен Десев - с юбилей на творческа зрялост

Васил Велев - За Професора - чл.-кор. Иван Попов

 

IN MEMORIAM

Д-р инж. Деян Иванов Деянов (17 април 1925–12 декември 2007)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster