Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 15.09.2010

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 5`2010

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ
Михаил Виденов - Критерият за “правилното” и езиковата култура

СВЕТОВНА НАУКА
Научни основи на Нобеловата награда по физика за 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2010
Карина Ангелова, Пенка Лазарова - Среща между науката, технологиите и изкуството в Европейската нощ на учените 2010
Люба Дашовска - Науката – забавна и интересна
Лидия Недекова - Взаимодействие между висшето образование и индустриалния сектор
Петя Бъркалова, Весела Казашка - Пътна карта на Нощта на учените (Пловдивски университет)
Галя Кожухарова - Учените в индустрията и в академията (Стара Загора)
Тодорка Тодорова - Иновативни идеи в Нощта на учените (Русенски университет)

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Пенка Лазарова – Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) – възможности пред българската индустрия

ОЦЕНКАТА В НАУКАТА
Лилия Вълкова, Милена Дамянова, Елена Кръстева, Анна Диковска, Владимир Атанасов, Олег Йорданов - Модерни библиометрични методи за оценка на научни публикации: индекс на Хирш

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Георги Петрунов - За нуждата от изследване на връзката организирана престъпност – власт
Калина Пушкарова - Корпускулярно-вълнов дуализъм

КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
Таня Тодорова - Европеана и дигиталният достъп

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
Иван Лалов - Физика – култура – средно образование

ЛИЧНОСТИ
Александър Монов – Проф. Иван Матев на 85 години

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Борис Дренчев, Пламен Николов - Проф. Дечко Павлов от Българската академия на науките - носител на Международната оловна награда за 2010 година

ГОДИШНИНИ
Тодор Николов - Университетската ботаническа градина в гр. Балчик – перла в короната на българската ботаника
Божидар Маврудчиев - Ст.н.с. дгн Вълко Николов Гергелчев навърши 75 години

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Светла Коева, Диана Благоева, Сия Колковска - Българският електронен езиков корпус и негови приложения
Драгомир Марчев, Борис Борисов, Диана Кюркчиева, Веселка Радева - Европейският проект космос

IN MEMORIAM
Доц. д-р инж. Ангел Маринов Ангелов (6 февруари 1941 – 28 юли 2010)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster