Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 23.11.2009.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 5`2009

 

140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Честване 140-годишния юбилей на Българската академия на науките

Никола Съботинов - Слово пред Тържествения концерт по случай 140-годишнината на БАН

Дамян Дамянов – Приветствие до Българската академия на науките по случай 140-годишния й юбилей

Стефан Воденичаров – Слово, признесено при откриването на съвместно заседание на Събранието на академиците и член-кореспондентите и V -то Общо събрание на БАН във връзка с 140-та годишнина на Българската академия на науките

Георги Марков – Из историята на Българската академия на науките

Тодор Николов - Съвременни предизвикателства пред учените

Цветана Величкова, Габриела Вапцарова, Дарина Илиева - 140 години БАН - странички от историята

 

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2009

Пенка Лазарова - Европейска нощ на учените – за четвърти пореден път в България

Диана Кюркчиева - Нощ на учените 2009 в Североизточна България

Милена Илиева - Пловдивските и плевенските учени в Европейската нощ на учените 2009

Галя Кожухарова, Маргарита Славова - Звездната Нощ на учените 2009 в Стара Загора, Ямбол, Хасково и Димитровград

Тодорка Тодорова - Европейска нощ на учените 2009 в Русе

Боян Петров - Нощ на прилепите в Европейската нощ на учените

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сара Мур - E вропейската научна фондация и международното научно сътрудничество през XXI век

Пенка Лазарова - Към по-добър диалог между науката и обществото

 

СОФИЯ – 130 ГОДИНИ СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ

Нина Дюлгерова - София – бъдеще през миналото

Елинка Бояджиева - Изборът на София за столица на свободна България

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Росица Гурова - Неутронни звезди. Пулсари

Александър Бончев - Бъдещето на генномодифицираните организми в променящия се свят

 

ЛИЧНОСТИ

Кина Станева - Александър Теодоров-Балан - наричали го "гений на езика"

Цветанка Стайкова – Многоликата научна дейност на акад. Александър Теодоров-Балан

Росица Чобанова - Творчеството на акад. Иван Евстратиев Гешов – извор за развитието на икономичските науки в България

 

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ

Павлина Кънчева, Делчо Андреев - Паронимията в анатомичната терминология

 

СТАНОВИЩА

Веселин Лазаров - За израстването на кадрите в българската наука

Ивелин Кулев - Мнение за присъждането на научните степени и звания по химия

 

ГОДИШНИНИ

Пламен Мирчев, Георги Цв. Георгиев - Член-кореспондент Боян Роснев на 70 години

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Димитър Вучев - V ІІІ Национална конференция по паразитология (с международно участие)

Георги Тодоров - Нов проект за подкрепа на творческото развитие на млади учени

 

IN MEMORIAM

Ст.н.с. І ст. д-р Михаил Костадинов Грънчаров (1949 – 2009)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Борис Йовчев - ТЕЛЕКОМ 2009

Атанас Кирилов, Райна Гиндева - Наградени членове от СУБ – клон Плевен по повод 24 май

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster