Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 06.22.2005.

БР. 2`2005

 

СВЕТОВНА НАУКА

Минко Памукчиев – Нобелови лауреати за икономика

Николай К. Витанов, Златинка Димитрова, Стойчо Панчев – Предизвикателства пред съвременната физика: иконофизика и социофизика

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Камен Велев – Научните изследвания в образователните институции

Ангел Балтов - Връзката на науката и образованието в БАН

Георги Бакалов – Научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”

Георги Андреев – Институционалното финансиране на науката от МОН (опит за анализ)

Христо Христов – Участие на студентите в научноизследователската дейност

Цанко УзуновИнженерните науки и интеграцията между БАН и ВУЗ

Димитър Ненов – Международната класация на университетите и нашето образование

ИСТОРИЯ

Тодор Галунов – Опитът за консервативна избирателна реформа през 1883 г.

МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИТЕ

Елисавета Гурева – Международната мобилност – нови възможности

Зоя Гаделева – Кариера и мобилност на учени

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Борис Попиванов – Външнополитическият консенсус в Българския парламент                                                                    

Пенка Лазарова – Вълнуващата игра, наричана наука

Надежда Атанасова - Оценка на човешкото въздействие върху прилепите в благоустроената пещера Снежанка» – Западни Родопи

Найден Найденов – Дипломни работи, отличени от Съюза на химиците в България 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Людмила Маринова – Годишни награди на Медицинския факултет в София

Научен изследовател - роли и отговорности

ЛИЧНОСТИ

Димитър Колев – 120 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров

ГОДИШНИНИ

Георги Минчев - 75 години достоен и пълноценен живот

IN MEMORIAM

Професор Иван Алексиев Захариев (24 декември 1908 – 15 март 2005)

Професор д-р Никола Георгиев Николов (27.11.1927 – 10.03.2005)

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster