Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 15.09.2010

Списание "Наука"
СЪДЪРЖАНИЕ  бр. 4`2010

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Боряна Христова – В прослава на св. Св. Кирил и Методий
Александър Димчев - Библиотеката – бъдеще в миналото, минало в бъдещето
Светлина Николова - Св. Наум Охридски – велик просветител на българите
Анна Ангелова – Светът в един буквар
Катя Меламед - Аз писах - българска кирилска епиграфика

СВЕТОВНА НАУКА
Иван Иванов - Нобеловата награда за химия за 2009 година

НАУЧНА ПОЛИТИКА
Елисавета Гурова, Карина Ангелиева - Предизвикателства пред сътрудничеството индустрия - академия в Европа

ИНТЕРДИСЦИПЛИННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Илия Пенев – Физически методи в археологията
Любомир Цонев, Димитър Колев - Мегалитите на Балканите: наличност, ориентация и необходимост от прецизно датиране

ПРОБЛЕМИ НА ЕКОЛОГИЯТА
Милко Йовчев,  Димитър Попов, Петьо Гаджанов  - ТЕЦ с нулеви емисии – платформата на ЕС и пътища за реализацията й

КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
Нели Костова  - Йохан Волфганг Гьоте и взаимоотношенията между държавата, обществото и библитеките

ЕЗИКОВИ ПРОБЛЕМИ
Емилия Пернишка - Българската топонимия – източник на познания
Михаил Виденов – За назоваванията на българския език

ЛИЧНОСТИ
Цветана Величкова - Изложба, посветена на 100 години от рождението на академик Ангел Балевски

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ
Национален конкурс „Млади таланти” 2010
Пенка Лазарова – Награди на фондация „Димитър Бербатов”за български деца
Галина Милкова – Младият специалист на бъдещето
Иван Мечков - Красотата на физиката

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ
Петър Попиванов - Размисли на акад. Радой Попиванов

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster