Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 20.07.2008.

 

СЪДЪРЖАНИЕ БР. 3`2008

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Михаил Виденов - Агресията на уличния език

 

ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО

Пенка Лазарова - Националната стратегия за развитие на научните изследвания - българският отговор на предизвикателствата пред съвременния свят

Константин Хаджииванов - QUO VADIS, SCIENTIA

Симеон Ангелов - Субсидиарност, регионална солидарност и регионално сътрудничество: към Лисабонска стратегия за Югоизточна Европа

Декларация на Платформата на председателите на Националните академии на науките от Централна и Източна Европа

 

ДИСКУСИОННИ ПРОБЛЕМИ В ЗАКОНА ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

Дискусия върху нормативната уредба на научните степени и научните звания

Сергей Станишев - Встъпителни думи

Даниел Вълчев - Системата за даване на научни степени и научни знания - важен акцент в политиката за развитие на висшето образование и науката

 

ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

Венелин Живков - Диференциация и интеграция на техническите науки и шифри на научните специалности

Марий Дражев - За естеството и значението на интердисциплинните взаимодействия

Николай Витанов - Диференциация и интеграция на научното познание в граничната област между естествените и обществените науки: нови научни специалности

 

ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Катя Исса - Езиковедска конференция за проблемите на българския език

Емилия Пернишка - Рушителни и градивни влияния върху езика

Красимир Стоянов - Уличният писмен език и съвременните масови комуникации

 

ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Никола Балабанов - Ядрена физика и медицина

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Ерика Лазарова - Вера Мутафчиева като изследовател на родовата памет

 

Актуална информация

Дамян Дамянов, Тодор Тодоров - Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в Средновековна България и съвременният туризъм”

Ивайло Славов - DARK MATTERS !

Валентина Върбанова - Археологическо наследство на София и урбанизирана градска среда

Забравените фотографии от Руско-турската война

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Станимир Андонов - Обзор на методите за картографиране на възприятията и предпочитанията на потребителите

Валентина Шевчук, Росица Конова - Българско участие в ХVІІ Международно изложение на ученически проекти

 

ЛИЧНОСТИ

Радослав Еников - 100 години от рождението на академик Емил Стефанов Джаков

Марий Дражев - З а академик Емил Джаков и първите стъпки на българската електроника

 

ГОДИШНИНИ

Искра Арсенова - “ Родена съм под щастлива звезда” (90-годишен юбилей на проф.Елена Савова)

Илия Пеев - Професор дпн Светлана Димитрова на 75 години

 

IN MEMORIAM

Професор Никифор Кашукеев (24 октомври 1917 - 19 март 2008)

Проф. инж. Георги Пухалев , дтн (1935 - 2008)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

Стефка Чанкова, Нешо Чипев, Светла Гатева - Семинар по екология - 2008

 

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster