Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 30.04.2008.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БР. 2`2008

 

ПОЗИЦИЯ НА УЧЕНИЯ

Иван Ангелов - Нужна е проектна организация и финансиране на приложните изследвания

 

СВЕТОВНА НАУКА

Нобеловата награда за физиология и медицина 2007

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Анастас Герджиков - Насоки за развитие на Фонд „Научни изследвания” през 2008 г.

Програма CEEPUS - от академичен обмен към научни изследвания

 

КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Искра Арсенова - Комуникативни особености на списание „Наука”

 

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО

Росица Чобанова - Развитие на концепция за икономика на знанието в България

Георги Чобанов - Сътрудничество между висшето образование и бизнеса

 

ПРОБЛЕМИ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

Национална научна конференция по дисциплинна организация на науката

Встъпителни думи на председателя на БАН акад. Иван Юхновски

Ваня Добрева - Приветствено слово

Виден Георгиев, Александър Попов - Н аучните звания като продукт от развитието на научното познание и необходимост от промяна на класацията им в системата на ВАК

Борислав В. Тошев - Модерната наука за образованието и нейното място в българската класификация на научните области и специалности

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ричард А. Фийли, Кристофър Л. Сабайн, Виктория Дж. Фабри - Въглеродният диоксид и бъдещето на нашия океан

 

ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Иван Илчев - За Освобождението на България

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева - Войната за освобождението на България (1877–1878) и

началото на българската държавност

 

ЛИЧНОСТИ

Христо Нанев - Академик Ростислав Каишев - ученият и учителят

Ростислав Каишев - Слово за Българската академия на науките

 

ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ

Росица Гурова, Надежда Кирякова - Ядрената физика и околната среда

Найден Найденов - Наградата “Проф. Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите 200 8 г.

Стефка Китанова - Успехът – гледната точка на младите

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Европейски научни награди 2007

Станислава Нишкова, Виолета Мирчева - Световно движение „Образование за всички” и образователните програми на ЮНЕСКО

 

РАЗМИСЛИ НА УЧЕНИЯ

Горан Попов - За научните произведения

 

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

Награди на Министерството на образованието и науката „За особен принос в науката” за 2007 г.

 

IN MEMORIAM

Професор Живко Сталев (1912-2008)

Ст.н.с. І ст. дин Рашо Рашев (1943-2008)

 

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ

КНИГОПИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster