Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

Last updated: 05.01.2010


Полезна информация


Актуално:

Членство в СУБ:

Полезни страници:

  • Вестник „Homo Sciens", издание на Съюза на учените в България по проект 101061564 — K-TRIO — HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри" на програма „Хоризонт Европа"

  • researchGATE - най-голямата социална мрежа за учени и изследователи от различни дисциплини по цял свят. Ще намерите научни трудове, научни групи, дискусии с колеги от вашата научна област от цял свят - регистрацията е безплатна.

  • Портал за естествени науки. Предлага патентна и литературна справка, справочна информация, бази данни и още...
  • Професионално он-лайн списание за CAD/CAM/CAE/PLM софтуерни решения и машиностроене

Архив:

На 2 ноември 2010, Съюзът на учените в България, БАН, УС на Съвета на ректорите и Селскостопанска академия организираха тържествено събрание по повод Деня на народните будители и българските учени.
Слово на чл.-кор. Д. Дамянов - председател на СУБ пред събранието
Слово на г-н Георги Първанов - президент на Република България
Обръщение от участниците до г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България
Наградени учени от конкурса за високи научни постижения

На 13 ноември 2009, Съюзът на учените в България проведе тържествено събрание, посветено на 65-годишнината му в Университета за архитектура, строителство и геодезия.
Слово на чл.кор. Д. Дамянов - председател на СУБ пред събранието.
Цитати от някои от поздравителните адреси
Списък на получените приветствия
Снимки от тържеството

На 27 октомври 2009 г. се състоя Втори етап на Националния форум за науката, организиран от СУБ, БАН, СУ "Св. Климент Охридски" и др.
Стенограма от уводните думи на чл. кор. Д. Дамянов и екпозето на Сергей Игнатов - и.д. министър на образованието, младежта и науката.

Меморандум по проблемите на науката и висшето образование, свързани с европейската интеграция - нова редакция 2007 г.

Меморандум по проблемите на науката и висшето образование, свързани с европейската интеграция (2005 - 2006)

Тържествено събрание посветено на 1 ноември - Ден на народните будители и българските учени (2003 г.)

Обсъждане на Закона за научните степени и звания - 1 април 2003 г.

Протокол от Националната среща за обсъждане на Бюджет 2003 в частта му за наука и висше образование - 01.10.2002 г.

Обсъждане на Проектозакона за научните степени и звания - 12.02.2002 г.

[ Полезна информация ] Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster