Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 12.03.2009


Именник на българските учени в чужбина


Съюзът на учените в България и Държавната агенция за българите в чужбина подготвят "Именник на българските учени в чужбина" /WHO IS WHO/.  Българската общественост следва да се запознае с изтъкнатите наши изследователи и университетски преподаватели, да научи повече за техните постижения. Те са богатство не само за страната, в която живеят и за българската колония, но и за българската нация.                                   

Справочникът ще бъде изработен по международните изисквания, като в него ще бъдат включени личности, които са се реализирали според следните стандарти:

- членство в известни научни институции, научни съюзи, фондации;

- носители на научни титли, хора с научни приноси, трудове, публикации с национално и международно признание;

- награди и отличия от национални и международни институции;

- изложби и участия на световни научни форуми;

- дарителство;

След изработването Именникът ще бъде публикуван в България (като приложение на сп. “Наука”) и ще бъде изпратен на номинална стойност на всеки от включените в него. Възможно е да се подготви и версия на английски език. 

Информацията за български учени, работещи зад граница ще включва: биографски данни (Curriculum vitae), библиография на публикации или списък на открития и регистрирани постижения, творчески намерения за близко бъдеще, както и идеи за проекти  за съвместна работа с български научни институти или екипи.

 

Ще се радваме на всякакви предложения относно подетата инициатива. Пишете ни на адрес: angelova@usb-bg.org 

 

 

"Именник на българските учени в чужбина" - начало

 

 

Въпросник за включване в "Именник на българските учени в чужбина"

 

Български научни центрове в чужбина

 

Предложени проекти

 

Разговорът с нашите колеги

 

           

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster