Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

Last updated: 09.19.2005.


НаукаИнвест ЕООД


    “Наука инвест” ЕООД - дружество с едноличен собственик Съюза на учените в България работи в три основни направления, съгласно своя предмет на дейност:
1) организиране на научни прояви, тур-операторска дейност, ресторантьорство, туристическо-агентска дейност, хотелиерство; 
2) издателска дейност;
3) консултации за фирми и стопански организации, инженерингова дейност, посредничество.

“Наука инвест” ЕООД:
 • договаря ползването на Международния дом на учените “Фр. Жолио-Кюри” за конгресни и делови прояви, семинари, изложби, чествания;
 • предлага и други подходящи места за Вашата проява или осигурява посоченото от Вас място при най-изгодни условия;
 • подготвя бюджета на Вашата конференция и осигурява финансово обслужване; 
 • поема цялата кореспонденция с участниците;
 • прави резервации за Вашите гости;
 • предлага културна програма съпътстваща деловата част;
 • обработва, оформя и отпечатва всички необходими материали;
 • осигурява преводачи и придружители;
 • осигурява транспортни услуги;
 • организира съпътстващи изложби; 
 • поема грижата за всички други дребни, но важни дейности свързани с успеха на Вашата конференция!
Тези дейности са традиционни и добре отработени. Специалисти на фирмата работят на английски, френски, руски, италиански и естествено български. 

Ако ни се доверите, с удоволствие ще работим за Вашия успех!
Полезна информация ] Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] [ НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster