Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English


Секции в София


Агробиология
Биология
Биомедицинско инженерство
Biomedical Engineering
Богословски науки
Биохимия, биофизика и молекулярна биология
Bulgarian Biochemical Society
Ветеринарна медицина и животновъдни науки
Генетика
Икономически науки
Имунология
Информатика
История
Лесотехнически науки
Математика
Медицински науки
Механика
Микробиология
Науки за Земята
Педагогика и психология
Правни науки
Сигурност и отбрана
Социологически науки
Технически науки
Физика
Физиология и биохимия на растенията
Plant Physiology and Biochemistry
Филологически науки
Философски науки
Химия и фармация

Председатели на секции (София):

 "Филологически науки"

акад. Ангел Симеонов Гълъбов, д.м.н. "Микробиология"

проф. д-р Андрей Иванов Чорбанов и проф. д-р Мария Християнова Николова – съпредседатели на секция "Имунология"

доц. д-р Анета Методиева Антонова – "Правни науки"

проф. Анжела Славова Димитрова-Попиванова, д.м.н – "Математика"

проф. д.изк.н. Благовеста Иванова Иванова - "История"

проф. Божидар Крумов Георгиев, д.с.н. – "Агробиология"

чл.-кор. Георги Цветков Георгиев, д.с.н – "Лесотехнически науки"

проф. Диана Христова Петкова, д.б.н. – "Биохимия, биофизика и молекулярна биология"

доц. д-р Екатерина Атанасова Дамянова – "Богословски науки"

проф. д.т.н. Иван Младенов Кралов – "Технически науки"

доц. д-р Ирена Василева Велчева – "Медицински науки"

проф. д-р Катя Маринова Георгиева – "Физиология и биохимия на растенията"

акад. Красимир Тодоров Атанасов, д.т.н., д.м.н. – "Информатика"

доц. Мария Атанасова Петрова, д.х.н. "Химия и фармация"

проф. д-р Митко Константинов Гайдаров – "Физика"

проф. д-р Надя Младенова Антонова – "Механика"

проф. д-р Нели Илиева Бояджиева – "Педагогика и психология"

проф. д-р Николай Кирилов Михайлов  "Философски науки"

доц. д-р Петър Господинов Маринов  – "Сигурност и отбрана"

доц. д-р Роман Пепович Петков – "Ветеринарна медицина и животновъдни науки"

проф. Росица Добрева Чобанова /Ковачева/, д.и.н. – "Икономически науки"

проф. Румяна Василева Вацева, д.г.н - "Науки за Земята"

доц. д-р Светослав Георгиев Димов – "Генетика"

проф. д-р Стефка Георгиева Чанкова-Петрова – "Биология"

проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – "Биомедицинско инженерство"

проф. Цветан Първанов Давидков, д.с.н. – "Социологически науки"

Полезна информация ] Органи на управление ] Помощни органи ] [ Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster