Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

Last updated: 20.02.2007.


Помощни органиСъгласно чл. 50 (1) от Устава на СУБ, към ОСП и/или към Управителния съвет на Съюза могат да се сформират като общосъюзни органи постоянни или временни съвети, комисии, комитети и др., свързани с различни насоки на съюзната дейност.

Към момента в СУБ функционират следните ОБЩОСЪЮЗНИ КОМИСИИ И СЪВЕТИ

Полезна информация ] Органи на управление ] [ Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster