Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 18.05.2011


Оперативни програми


Връзка към програмите:

 

Актуални конкурси


 • Европейска нощ на учените 2013
  Съюзът на учените в България обявява КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ в рамките на проекта K-TRIO (Role of Researchers in the Triangle of Knowledge), финансиран по 7 Рамкова програма за научни иследвания на Европейския съюз. Изпращайте вашите материали на адрес: lazarova@usb-bg.org
  За допълнителна информация: (02) 943 30 22; 0887 853 234 

  Краен срок: 31 май 2013 г. 
  Покана

 • 7 април 2012
  Започва регистрацията за шестото издание на конкурса за разбираемо говорене за наука „Лаборатория за слава FameLab” Българският победител ще участва в международния финал в Обединеното кралство, заедно с представители от над 20 държави, сред които за първи път ще има участници от НАСА и ЦЕРН. Целта на конкурса е да докаже, че за наука може да се говори разбираемо и забавно, пред неспециализирана публика, при това без компромис с научното съдържание. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна, но трябва да са от природо-математическите науки – това могат да са например преподаватели в училище или висшиучилища, работещи в изследователски или приложни институти, или студенти със задълбочени познания и опит от своята област. Желаещите да участват могат да получат повече информация за конкурса, подготовката и формуляри за регистрация на: http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-beautiful-science-famelab.htm
  Покана за участие

 • Бюрото за академичен обмен на Германия
  German Academic Exchange Service http://www.daad.de/en/index.html
  отправя покана до изследователски групи от цял свят, готови да приемат немски студент в помощ на тяхната изследователска работа през лятото на 2011 година, да депозират онлайн своето предложение за приемане на адрес www.daad.de/rise-programs.
  Този обмен се осъществява от програмата RISE (Research Internships in Science and Engineering). По тази програма, изследователски групи, лаборатории и докторанти могат да кандидатстват за приемане на немски студент за изследователска специалицация в помощ на определен проект. Студенти, които могат да бъдат приемани са от областите биология, химия, физика, науки за земята, инженерни науки или свързани с тях области. Кандидатите ще получат от DAAD стипендия за покриване на разноските за пътни и за живеене.
  Ако програмата Ви интересува, на интернет страницата www.daad.de/rise-weltweit ще намерите база данни, където ще направите вашето предложение за проект. Крайният срок за кандидатстване е 26 ноември 2010. След тази дата, базата данни се закрива и студентите могат за разглеждат офертите и да кандидатстват за участие.
  След като DAAD одобри вашата оферта, тя ще бъде включена в базата данни на сайта. Тя е достъпна за всеки, който се интересува и се е регистрирал онлайн. Всеки студент може да кандидаства за до три проекта между 6 декември 2010 и 16 януари 2011. Одобрените приемни групи правят качествена оценка на кандидатствалите за техните проекти. За допълнителни въпроси можете да се свържете с rise-worldwide@daad.de.
  Информацията е предоставена от
  Ms. Viola Erlenmaier
  Alexander von Humboldt Foundation
  Department Sponsorship and Network
  Jean-Paul-Strasse 12
  53173 Bonn / Germany
  Phone: +49 - (0)228 - 833 - 432
  Fax: +49 - (0)228 - 833 - 217
  E-mail: viola.erlenmaier@avh.de
  www.humboldt-foundation.de

 

 • Rotary Foundation - Rotary World Peace Fellowships 2009
  Краен срок: 1 юли (за обучение януари - април следващата година), 1 декември (юли - септември следващата година)
  Rotary Foundation приема кандидатури за стаж '2009. Обучението се повежда в един от шестте центъра: University of California, Berkeley; Duke University, University of North Carolina, University of Bradford, International Christian University, University of Queensland, Universidad Del Salvador.

 • Конкурс за стипендии за изследователи
  Краен срок: 1 октомври/1 март
  Германската фондация "Даймлер-Бенц Щифтунг" обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

 

 • Фондация "Лале" - Програма за малки грантове
  Краен срок: текущ
  Програмата за малки грантове се осъществява е насочена основно към инициативи на местни неправителствени организации в малките населени места. Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева. Очаква се кандидатстващата организация да представи собствен принос от минимум 30% от общата стойност на проекта.

.

 • Швейцарската фондация "Броше" ежегодно обявява конкурси за изследователи - мобилност, публикации и конференции. Конкурсът за 2008 г. е вече публикуван на страницата на Фондацията. http://www.brocher.ch/en/researchers.htm

Източник: електронен седмичник 38/10.11.2004 на Фондацията за реформа в местното самоуправление

 • Global Community Partnerships
  Краен срок: текущ
  GlaxoSmithKline (GSK) - световна фармацевтична компания със седалище във Великобритания - подпомага проекти на НПО от цял свят, чиято цел е подобряване на здравеопазването.

  Всяка програма, финансирана от GSK, освен да отговаря на приоритетите на компанията, трябва да: идентифицира целите и възможните бариери пред постигането на успех; включва план за устойчивост; да измерва и оценява постигнатото; да има потенциал да бъде репликирана.

  Ако GlaxoSmithKline прояви интерес към вашата идея, GlobalCommunity Partnerships ще се свърже с вас за подаване на формуляр и приложения къв него. Ако предложението ви не е било успешно Global Community Partnerships ще ви информира писмено в рамките на 30 дни от получаването на запитването.

 • Условия за кандидатстване с проекти пред Националния съвет по етническите и демографските въпроси
  Краен срок: текущ
  Всяка година от бюджета на Министерски съвет се отпускат средства на Националния съвет по етническите и демографските въпроси (НСЕДВ) за подпомагане на малцинствените организации и за развитие на културата на етническите малцинства. Кандидатстването става с Формуляр за кандидатстване пред НСЕДВ за подкрепа на проекти.
  За повече информация: http://www.ncedi.government.bg
 • ПРОГРАМИ ЗА ОБЩНОСТИТЕ

  .

АРХИВ

.

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster