Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 12.03.2009

 

Виртуален
инфо
център за
докторанти
 


Асоциация на докторантите в България 

 

 

 • НОВО: СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” 2010/2011
  Краен срок: 7 септември 2009 г., За докторски програми в областта на природо-математическите науки и технологиите: 30 май 2009 г.
  Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2010-11 година:
  - Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
  - Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми и специализации (10 месеца)
  - Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и технологиите (5 години)
  - Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
  - Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
  - Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
  - Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно с Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (3-5 месеца)

   

 • НОВО: Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS)
  Докторантски и постдокторантски стипендии

  Краен срок: 15 март 2009 г.
  Стипендии в областта на политологията, социологията, психологията, правото, икономиката и други клонове на социалните науки. Продължителност - 6-24 месеца.

 

 • Специализации в Австрия с пълна стипендия на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания ( BMWF )
  За:
  млади хора с идеи за научни проекти от всички области на науката на възраст до 35 години, които знаят немски или английски език :
  докторанти
  с научно-образователна степен „доктор”
  доктори на науките от 30 до 35 години
  завършилите висшето си образование не по-рано от септември 2007 г.
  преподаватели по немски език и литература и история
  Времетраене:от 1 до 9 месеца, с възможност за удължаване
  Видове: Ernst Mach, Franz Werfel, Richard Plaschka
  Размер на стипендията:940 евро на месец за докторанти, 1040 евро за защитили докторантура с научно-образователна степен „доктор”
  Срок за кандидатстване: 1 март 2009 г. , 1 септември 2009 г. (само Ernst Mach )
  Необходими документи, начин на кандидатстване:
  www.grants.at www.aso.zsi.at / stipbg.html
  Въпроси на адрес: stipbg @ zsi.at
  или лично на консултациите в Ректората на
  СУ “Св. Климент Охридски, северно крило, партер,
  бул. “Цар Освободител” 15
  точно в 10 часа на 20 и 26 февруари 2009 г.
  Плакат

 

 • Пети международен конкурс за млади социолози
  Краен срок: 1 април 2009 г.
  Международната социологическа асоциация (ISA) обявява организирането на Пети международен конкурс за млади социолози, ангажирани в социални изследвания.
  Победителите ще бъдат поканени да участват в XVII Световен Конгрес по Социология, който ще се проведе в Гьотеборг през юли 2010 г.
  За млади социолози ISA приемат защитилите магистърска степен (или еквивалентна) по социология или сродни дисциплини не повече от 10 години преди 01.05.2009 г.
  За повече подробности вижте този адрес:
  http://www.isa-sociology.org/wcys/index.htm

 

 • Конкурс "Млад икономист 2009"
  Краен срок: 20 април 2009 г.
  Конкурсът се организира от Съюза на икономистите в България и се провежда по случай Деня на икономиста - 11 юни.
  В конкурса „Млад икономист -2009 г.” могат да участват всички лица до 35 годишна възраст (самостоятелно или в колектив), завършили средно образование, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката; образованието; практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти от висшите учебни заведения в България.
  Всеки автор или колектив може да участва в конкурса с една разработка. Докладите трябва да бъдат написани на български език.
  Задължително условие е пълният текст на разработката да бъде до 10 стандартни номерирани машинописни страници, вкл. фигурите и таблиците, като никъде в текста не се посочва името на автора.

 

 • Национален конкурс „Млади таланти” 2009
  Краен срок: 30 април 2009 г.
  Министерство на образованието и науката обяви Национален конкурс „Млади таланти” 2009 за подготовката на научноизследователски или иновационни проекти в следните научни области:
  - естествени науки;
  - социални науки;
  - комуникационни и информационни технологии.
  Лице за контакти:
  М. Шахпазова, главен експерт в Дирекция „Научни изследвания”
  Тел.: 02/ 92 17 546,
  Е-mail: m.shahpazova@mon.bg


 
 • Европейски колеж за докторанти - Лил Нор-Па-дьо Кале
  Училищата за докторанти предлагат сигурна научна основа или екипи от известни учени, полезна среда за провеждане на изследователски проекти, международни хоризонти, възможност за професионален стаж и др. предимства.

 

 • Съюз на учените в България, Секция "Икономически науки" предлага:
  Възможности за публикация на резултати от изследвания на докторанти, обсъдени или предстоящи за обсъждане на откритите докторантски семинари в Икономическия институт при БАН предоставя институтското издание
  Discussion papers
  За повече информация се обръщайте към ръководството на докторантската програма в института.
  Контакт: Ст.н.с.ІІ ст., д-р Росица Чобанова
  e-mail: doctorant@iki.bas.bg, R_Chobanova@iki.bas.bg 

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster