Тържествено събрание посветено на 65-годишнината на Съюза на учените в България

13 ноември 2009 г. аула "Максима, УАСГ

 

 

Пристигането на Президента Първанов

 

 

Юбилейно слово на чл.-кор. Д. Дамянов

 

Слово на Президента Първанов

 

Приветствено слово на акад. Съботинов - председател на БАН

 

Приветствено слово на проф. Ст. Семерджиев - зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на НАТФИЗ "Кр.Сарафов"

 

Ръководството на Военна академия
"Г. С. Раковски"

 

Приветствено слово на акад. В. Сгурев - председател на ФНТС

 

Л. Местан, акад. Н. Съботинов, Президента Първанов, чл.-кор. Д. Дамянов, проф. Ив. Панайотов

 

Детски радиохор с диригент
акад. Хр. Недялков

 

Кадри от залата


Чл.-кор. Д. Дамянов връчва юбилейни грамоти

Кадри от залата