Titul

 

 

 

 

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
Фондация
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

 

Last updated: 01.17.2007.

 

Съюз на учените в България

Национална Борса за Интелектуални Продукти

4000 гр. Пловдив, ул. "Митрополит Паисий" № 6
тел.: (032) 62 86 54; e-mail: sub_plov@mail.bg

 

Националната борса за интелектуални продукти е юридическо лице, учредено с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза, със седалище в гр. Пловдив, ул. Митрополит Паисий № 6, Дом на учените. Учредители на сдружението са Съюзът на учените в България, негови основни клонове, Университети и юридически лица.

Основната цел на сдружението е да съдейства на учени, висши училища и научни институти, на търговски дружества и други организации със стопанска или нестопанска цел за информиране, предлагане, разработване и защита на интелектуални продукти:

1.                 Посредничи за  трансфер на технологии и знания между науката и бизнеса:

¨  анализира, оценява и прогнозира потребителското търсене на интелектуални продукти;

¨  събира и предоставя информация за готови за използване високо качествени интелектуални продукти и проблеми, чието решаване интересува потребители.

¨  организира представянето на интелектуални продукти на панаири, изложби, конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни прояви у нас и в чужбина

2.      Притежава банка с интелектуални продукти за реализация  в следните направления;

Þ    медицина и стоматология.

Þ    селскостопански науки

Þ    информационни технологии.

Þ    хранителни технологии.

Þ    машиностороене и електроника

Þ    хуманитарни науки

Þ    химически технологии

3.      Извършва експертна оценка на интелектуални продукти;

4.      Проучва технико-икономическата ефективност от използването на интелектуални продукти;

5.      Сформира експертни колективи за решаване на проблеми възложени от бизнеса;

6.      Организира и извършва консултантска дейност;

7.      Организира и провежда специализирани курсове;

8.      Представя интелектуални продукти на международни търговски и научни изяви.

 

Уважаеми колеги,

Националната борса за интелектуални продукти към СУБ ще участва с експозиция на Есенния технически панаир в Пловдив, който ще се проведе от 29.09 - 01.10.2005г. Каним ви и вие да участвате като представите ваши разработки или да посетите щанда на борсата, който се намира в палата №8, ет. 3 на Пловдивския панаир.

Управителен съвет на НБИП

 

 

 
Полезна информация ] Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] [ Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster