Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 25.01.2007


 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЪВЕТ започна оперативна дейност с приемането на 7ма рамкова програма на Европейския съюз.

Публикуваме извадки от обръщението на проф. Фотис Кафатос – председател на Научния съвет на Европейския изследователски съвет (The Scientific Council of the European Research Council – ERC ), както и от стратегията на съвета, взети от интернет страницата http://erc.europa.eu/index_en.cfm

„Със създаването на ERC, ЕС предприема широка стъпка към реализацията на европейското научно пространство като подкрепя научните изследвания в Европа.

ERC ще бъде първата пан-европейска, финансираща граничните изследвания, агенция. Млади, както и утвърдени изследователи от Европа ще могат да се състезават за грантове на ERC като единствен критерий за финансиране ще бъде отличното научното качество.

Научният съвет ще ръководи научната дейност на ERC и ще следи неговата подкрепа да бъде в съответствие с най-високите стандарти в науката и изследователската дейност.

Възнамеряваме да утвърдим ERC като една от най-важните агенции за финансиране на научните изследвания. Нашата цел е да привлечем най-добрите учени независимо от стадия на тяхната кариера... Нашите аспирации са да дадем животворен принос към европейската наука, като предложим на талантливите личности ресурс и перспектива за развитие на тяхната кариера и достигане на пълния им научен потенциал...”

От стратегията на ERC

„На първата си среща, Научният съвет дебатира каква научна стратегия следва да бъде приета от ERC, най-вече в началото на неговата дейност. С оглед на високите очаквания и огромните нужди от финансиране, както и на необходимостта от поддържане и разгръщане на дейността на ERC, е наложително финансирането да започне със 7мата рамкова програма. За допълнителна информация, вижте "ERC Launch Strategy" (обновена 3/5/2006).

Като начало, приоритет следва да се даде на схемата за „Финансиране на начинаещ независим изследовател” (Starting Independent Researcher Grant). Целта е да се окаже подходяща подкрепа на независимата кариера на отлични изследователи, които са на етап правене на своя първи изследователски екип. За допълнителна информация, вижте стратегическия документ "Starting Independent Researcher Grant" (обновен 3/5/2006), както и Работна програма за 2007 "ERC Work Programme 2007 (22/12/2006 - PDF: 144 kB).

В допълнение на този първи финансиращ поток, втори такъв ще бъде разработен допълнително, за проекти ръководени от утвърдени учени (Advanced Investigator Grant) на всички нива на кариера (това ще бъде обект на следващ стратегически документ.„

Цялата информация за Научния съвет на Европейския изследователски съвет ще намерите на http://erc.europa.eu/index_en.cfm

   
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster