Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

Тържествено събрание, посветено на 1 ноември - Ден на народните будители и българските учени 

 

Слово на проф. д-р Дамян Дамянов, дмн

Слово на президента Георги Първанов

Наградени учени в конкурса на СУБ за високи научни постижения за 2003 г.

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster