Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English


Органи на управление и контрол


Органите за управление и контрол на Съюза на учените в България са:

Дейността на органите за управление и контрол, както и на комисиите и съветите на СУБ се уреждат с правилник.


Решения от заседания на Управителния съвет:

Протокол от заседание на УС от 18 юни 2019 г.
Протокол от заседание на УС от 5 март 2019 г.
Протокол от заседание на УС от 13 декември 2018 г.
Протокол от заседание на УС от 25 октомври 2018 г.
Протокол от заседание на УС от 28 юни 2018 г.
Протокол от заседание на УС от 6 февруари 2018 г.
Протокол от заседание на УС от 19 декември 2017 г.
Протокол от заседание на УС от 15 септември 2017 г.
Протокол от заседание на УС от 20 юни 2017 г.

Начало

 
Полезна информация ] [ Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster