Titul

  Русе Добрич
Свищов Разград  
Плевен Шумен
  Ловеч     Търговище Варна  

  

Враца

 

В.Търново

 
Габрово  
СОФИЯ   Сливен  
 

Ст. Загора

Ямбол

Бургас 

Кюстендил   Пловдив  
Смолян Хасково  
Благоевград   Кърджали  

Назад

 

Председатели на клонове:

доц. д-р Албена Маринова Иванова (Добрич)

проф. Александър Асенов Воденичаров, д.ю.н. (Софийски регионален клон)

д-р Анелия Иванова Здравкова (Кюстендил)

проф. Атанас Петров Кирилов, д.с.н. (Плевен)

проф. Виолета Михова Йотова, д.м.н. (Варна)

доц. д-р Васил Стефанов Хаджиилиев (Стара Загора)

доц. д-р Дора Желязкова Янчева (Кърджали)

доц.. д-р Евгени Кръстев Топалски (Враца)

проф. д-р Елена Тодорова Николова Смолян)

проф. Андрей Иванов Андреев, д.ик.н. (Шумен)

доц. д-р Красимира Господинова Георгиева (Ямбол)

доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска (Благоевград)

доц. д-р Любен Донков Атанасов (Хасково)

Магдалена Николова Жечева (Търговище)

доц. д-р Милувка Георгиева Станчева (Разград)

доц. д-р Минчо Ванев Симеонов (Габрово)

доц. д-р Михаела Димитрова Топалова (Сливен)

д-р Николай Христов Въцов (Ловеч)

проф. д-р Петко Стефанов Петков (Велико Търново)

доц. д-р Красимира Борисова Славева (Свищов)

проф. д-р Симеон Васков Василев (Пловдив)

чл.-кор. Христо Иванов Белоев, д.т.н. (Русе)

(Бургас) -Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Кърджали
Ловеч
Плевен 
Пловдив
Разград
Русе
Свищов
Сливен
Смолян
София Регион 
Стара Загора
Търговище
Хасково
 Шумен
Ямбол