ПОЛУЧЕНИ ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

по повод 65 годишнината на Съюза на учените в България на

13 ноември 2009 г. от:

 

 1. Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към НС - Огнян Стоичков, председател
 2. Министър на образованието, младежта и науката - Йорданка Фандъкова
 3. Министър на здравеопазването - д-р Божидар Нанев
 4. Национална агенция за оценяване и акредитация - проф. дхн Иван Панайотов, председател
 5. Съвет на ректорите – проф. Станислав Семерджиев, зам.-председател
 6. Българска академия на науките – акад. Никола Съботинов, председател
 7. Селскостопанска академия – София – ст.н.с. І ст. Светла Бъчварова, председател
 8. Военна академия “Г. С. Раковски“ - генерал майор Георги Георгиев, началник
 9. Стопанска академия – Свищов – доц. д-р Величко Адамов, ректор
 10. Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив – доц. Василка Йончева, ректор
 11. НАТФИЗ «Кр. Сарафов» - проф. Станислав Семерджиев, ректор
 12. Национална спортна академия - проф. Лъчезар Димитров, ректор
 13. Федерация на научнотехническите съюзи - акад. Васил Сгурев, председател
 14. Конфедерация на независимите синдикати в България - доц. Д-р Желязко Христов, дм, президент
 15. Софийски университет “Св. Кл. Охридски“ - проф. дин Иван Илчев, ректор
 16. Русенски университет - проф. дтн инж. Христо Белоев, ректор
 17. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“ - проф. дпн Пламен Легкоступ, ректор
 18. Химикотехнологичен и металургичен университет - доц.д-р Борис Стефанов, ректор
 19. Национален военен университет “Васил Левски“ – Велико Търново - Бригаден генерал Цветан Харизанов, началник
 20. Медицински университет – Пловдив - доц. д-р Г. Паскалев, дм, ректор
 21. Американски университет – Благоевград - проф. д-р Ан Ферен, първи зам.-ректор
 22. Югозападен университет „Н. Рилски” - Благоевград - проф. д-р Иван Мирчев, ректор
 23. Лесотехнически университет – София - проф. дсн Нино Нинов, ректор
 24. Аграрен университет – Пловдив - доц. д-р Димитър Греков, ректор
 25. Шуменски университет „Еп. К. Преславски” - проф. дпн Маргарита Георгиева, ректор
 26. Варненски свободен универститет “Черноризец Храбър“ - проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ректор
 27. Технически университет – Габрово - доц. д-р инж. Дешка Маркова, ректор
 28. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” - капитан І ранг Димитър Ангелов, директор
 29. Висше строително училище “Л. Каравелов“ - доц. д-р инж. Георги Годинячки, ректор
 30. Институт по експериментална патология и паразитология – БАН - ст.н.с. І ст. Ил. Банков, дбн, директор
 31. Институт по зоология – БАН - ст.н.с. I ст. д-р П. Михайлова, дбн, и.д. директор
 32. Научен съвет на Институт по невробиология, БАН - ст.н.с. д-р С. Тодоров, председател
 33. Институт по генетика „Акад. Дончо Костов– БАН - ст.н.с.І ст. дбн К. Гечев, директор
 34. И-т по физиология на растенията “Акад. М. Попов” – БАН – проф. Лозанка Попова, дбн, директор
 35. Институт по антропология – БАН – проф. Й. Йорданов, директор
 36. Географски институт на БАН – ст.н.с.д-р Марияна Николова, директор
 37. Институт по психология – БАН - ст.н.с. I ст. д-р Божидар Димитров, директор
 38. Институт по експериментална морфология и антропология с музей - чл.-кор. Й. Йорданов, директор
 39. Българска търговско-промишлена палата - Иван Стоименов, главен секретар
 40. НМД по фармакология - чл.кор. Р.Радомиров, председател
 41. Юросайънс – Българска секция - проф. дхн д-р инж. Владимир Кожухаров, председател
 42. Областен управител на Ловешка област - Николай Нанков
 43. Кмет на община Шумен - Красимир Костов
 44. Кмет на община Смолян - Дора Янкова
 45. Съюз на учените в България - клон Велико Търново - доц. д-р Петко Петков, председател
 46. Тони Бъкби – Директор на Британски съвет – София
 47. Юрий Исаков – Посланик на Русия в България
 48. Александар Цървеняков - Посланик на Република Сърбия в София