Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 25.07.2014.

 

доц. д-р Евгени Кръстев Топалски - председател на СУБ - клон Враца

Роден на 9 юли 1942 г.

Завършва ВВМИ - София, специалност "Ветеринарна медицина".

1986 г. - доктор, дисертация на тема: "Проучване върху токсичността, диагностика и терапия на хербицида глифозат при бозайници и птици".

1988 г. - ст.н.с. ІІ ст.

Заемана длъжност в момента:

Началник отдел към Районна ветеринарно-медицинска служба..

 

Научни интереси:

Ветеринарна токсикология, паразитология, патология на животните и екология.

От 1984 г. председател на СУБ - клон Враца.

Е-mail: suvr@abv.bg

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster