Titul

 

 

 

 

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Шумен

 

www.ru.acad.bg/suruse

Last updated: 06.22.2005.


СУБ - клон Русе


Председател:

Чл.-кор. Христо Иванов Белоев

е-mail: hbeloev@uni-ruse.bg

Посетете самостоятелната страница на клон Русе

  http://www.ru.acad.bg/suruse

 
Благоевград ] Бургас ] Варна ] Велико Търново ] Габрово ] Добрич ] Кюстендил ] Ловеч ] Пловдив ] [ Русе ] Смолян ] Стара Загора ] Шумен ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster