Titul

 

 

 

 

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Шумен

 

Last updated: 06.22.2005.


СУБ - клон Ловеч


 

Съюзът на учените в България - клон Ловеч: създаден юни 1966 г.- 11 члена, само лекари. Председател е доц. Иван Калчев Рачев - до 1983 г. - автор на повече от 120 научни работи в областта на неврологията и психиатрията.

База: от 3.02.1983 г. Дом на учения - реставрирана къща в АИР "Вароша", предоставена за ползване от Община Ловеч.

През периода 1982-1987 г. председател на крона е д-р Стефан Желязков, дмн. През този период са проведени редица национални конференции с медицинска, техническа и обществена тематика.

През периода 1987-1993 г. председател на клона е инж. Любомир Хаджикръстев, дтн. През този период съвместно с НТС е проведена Национална научно-техническа конференция "Леярното производство в условията на пазарната икономика - съвременни технологии, пазари и проблеми".

През периода 1994-1997 г. председател на клона е доц. Васил Кочевски, дтн.

От 7 юли 1998 г. председател на клона е д-р Николай Въцов фактически изпълняващ клона от юни 1997 г. /като вр.и.д./.

Структури и дейности:

На територията на Ловешка област в СУБ членуват 74 научни работници, обединени в 4 секции: медицински, технически, обществени и агробиологични науки.

Научни степени и научни звания:

- доктори на науките 30; от тях: 14 дссн, 3 дтн, 1 дисн, 2 дфн, 1 дикн, 7 дмн, 2 двмн.

Дружества колективни членове: 4 дружества - нумизматично с председател К. Михов; физическо - председател Ст. Тинкова; историческо - председател Хр. Бориков, дружество на преподаватели по чужд език и литература с председател М. Спасова.

Най-голяма е секцията по агробиология с основна членска маса - научни сътрудници от Институт по планинско животновъдство и земеделие /ИПЖЗ/, Троян. Създадена е 1982 г. с председател проф. П. Мондешка, а в последствие проф. Иван Балабанов. Организирал е над 10 научни прояви, конференции и симпозиуми, най-често с международно участие, като всички материали са публикувани в научни сборници и списания, в т.ч. и издаването на английски език от ИПЖЗ, Троян.

Териториално членовете на СУБ, клон Ловеч са разпределени в два града на областта - Ловеч и Троян.  

Електронни адреси

Председатели на СУБ - клон Ловеч

 
Благоевград ] Бургас ] Варна ] Велико Търново ] Габрово ] Добрич ] Кюстендил ] [ Ловеч ] Пловдив ] Русе ] Смолян ] Стара Загора ] Шумен ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster