Titul

 

 

 

 

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Шумен

 

Last updated: 02.02.2007.


СУБ - клон Габрово


 

В СУБ - клон Габрово членуват 32 учени от областта на техническите науки, физика, история, като повечето от тях са преподаватели в Технически университет – Габрово.

 

Управление на СУБ – клон Габрово

Председател: доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов
сл. тел.:   (066) 8010 64  
(066) 223 251, 223 305, 223 462
E - mail: symeon@tugab.bg; symeonster@gmail.com
дом. тел:(066) 2 50 15

Зам.- председател : доц. д-р Анюта Георгиева Николова
сл. тел.:(066) 223 541  
E - mail :  anicol@tugab.bg
дом. тел:   (066) 4 59 74

Зам.- председател: доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова
сл. тел.:(066) 223 490  
E - mail :  vili@tugab.bg
дом. тел:   (066) 262 52

Секретар : гл. ас. д-р Ангелина Пенчева Пенчева
сл. тел.:   (066) 223 337  
дом. тел: (066) 2 84 86

 

Членове:

1. Доц. д-р Иван Ганев Петков
сл. тел.: (066) 801 475, 223 402

2. доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
сл. тел.: (066) 3 80 63, 223 222
E - mail: kirov@tugab.bg 

3. Вела Лазарова
дом. адрес: ул. “Алеко Константинов”, № 7А
5300 Габрово

4. гл. ас. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев
сл. тел.: (066) 223 301, 223 550, 223 576
E - mail : pkpen@tugab.bg
дом. тел: (0914) 20 00

5. гл. ас. Пеша Данева Петрова
сл. тел.: (066) 223 375, 223 325, 223 20
Е- mail : daneva@tugab.bg 
дом. тел.: (066) 3 01 22

 

Контролна комисия:

1. доц. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
сл. тел.: (066) 223 287, 223 531, 223 227
E - mail : alex@tugab.bg 
дом. тел.: (066) 3 69 11

2. доц. д-р инж. Антон Георгиев Дончев
сл. тел.: (066) 223 281
E - mail : adonchev@tugab.bg
дом. тел.: (066) 3 16 09  

3. ст. ас. инж. Валентина Василева Ранковска
сл. тел.:(066) 223 331  
E - mail : rankovska@tugab.bg
дом. тел:   (066) 5 16 68

 

Клон Габрово - адрес за кореспонденция:
доц. д-р инж. Минчо Ванев Симеонов
Технически Университет – Габрово
катедра Електроника
ул. "Хаджи Димитър" 4
5300 Габрово
E - mail: symeon@tugab.bg

 

Електронни адреси - Габрово:
Технически Университет – Габрово www.tugab.bg

 

 

 
Благоевград ] Бургас ] Варна ] Велико Търново ] [ Габрово ] Добрич ] Кюстендил ] Ловеч ] Пловдив ] Русе ] Смолян ] Стара Загора ] Шумен ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster