Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.


СУБ - клон Враца 


Клон Враца е учреден на 5 април 1972 г. от 25 души – научни работници от Враца и окръга. Основна работа по създаването му се извършва от д-р Кръстю Мермерски – бивш директор на тогавашния Научно-изследователски и производствен институт за болести по свинете, ст.н.с. д-р Никола Томов и ст.н.с. д-р Владимир Вълчинков от Института по царевицата – гр. Кнежа, ст.н.с. д-р Марин Монов от районна ветеринарна станция – Враца, ст.н.с. Илия Пенков – Опитна станция по бубарство – Враца, доц. Йото Танчев от Първостепенна окръжна болница – Враца идруги по-млади тогава колеги като Николай Дойнов, д-р Станчо Симеонов, д-р Михаил Йотов, Минко Пенков, Атанас Йолов, Наум Петков, д-р Василев, д-р Благой Николов и др. Няма да бъде справедливо, ако не споменем имената и на тогавашния председател на Съюза на научните работници в България – акад. Кирил Братанов, на проф. Владимир Желев и други, оказали голямо съдействие с авторитета си при процедурните мероприятия, свързани с учредяването.

Клонът на СНРБ – Враца бързо се разрастна и от 25 учредители, през 1984 г. брои вече 112 души научни работници, което вече бе един солиден потенциал за решаване проблемите в редица области от живота – селско стопанство, животновъдство, здравеопазване, промишленост, култура и др. Учредиха се и водеха организиран живот 6 секции: “Агробиологоия” – 25 души, “Ветеринарна медицина и зоотехника” – 47 души, “Медицина и стоматология” – 11, “Икономика” – 7, “Технически науки” – 11, “История и философия” – 10 и по-късно учредената секция “Химия и фармация”.

Клонът на СНРБ – Враца през годините е имал за председатели следните колеги: ст.н.с. д-р Кръстю Мермерски – от основаването /1972 – 1985 г./, акад. Никола Томов – до 1990 г., ст.н.с. д-р Кирил Христов – до 1991 г., проф. Нешо Петровски – до 1994 г. и ст.н.с. д-р Евгени Топалски – до настоящия момент. В ръководството на Съюза през различните мандати са участвали Николай Дойнов – доайена на нашия клон, д-р Благой Николов, д-р Михаил Йотов, д-р Вл. Вълчинков, д-р Васил Василев, д-р Миладин Генов, Минко Пенков, Наум Петков, Атанас Йолов, Борис Ничев, Анастас Анастасов, доц. д-р Йото Танчев, д-р Стоянка Стоянова, Йонка Начева, Невенка Павлова, Йордан Първанов, д-р Даринка Нинова, Здравко Петков, Георги Гьошев, Христина Колева и др.

 

Адрес за кореспонденция:

Дом на учените в България - Враца

"Г. Пенчев" № 3, п.к. 289

3000 Враца

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster