Titul

СУБ - клон Смолян 

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кюстендил
Кърджали
Ловеч
Плевен 
Пловдив
Разград
Русе
Свищов
Сливен
Смолян
София Регион 
Стара Загора
Търговище
Хасково
 Шумен
Ямбол
  

Last updated: 15.03.2010

ЗА КЛОНА

Създаден е на 27 октомври 1986 г. по инициатива на Изпълнителното бюро на СУБ (тогава СНРБ) с първи председател ст.н.с.IIст. Иван Иванов.

Първоначално обединява 14 научни и просветни работници от Националната астрономическа обсерватория “Рожен”, Планетариума, преподаватели от Смолянския филиал на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, специалисти от Комплексната опитна станция, от Историческия музей, медици и др.

Днес сред 50-те члена на клона са и преподаватели от смолянския филиал на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Клонът се ориентира към проблемите на среднородопския район, главно в исторически аспект, но и към комплексни науковедски и други теми. Основен акцент е хуманитарната тематика, но присъстват и медицински, селскостопански, екологични, икономически и от областта на астрономията теми. Доминира регионалната, “родопската” проблематика, обект още на първата самостоятелно организирана от клона конференция “Родопите и човекът” (1990 г.).

Поддържат се тесни връзки със Регионалния исторически музей „Стою Шишков” при провеждането на форуми по въпроси на религиозните практики, погребалните обичаи, култовите места (1994 – 1996 г.), които музеят организира.

Налице е и тенденцията да се участва в комплексни национални конференции с интердисциплинарен характер – “Онтология и наука”, “Човек, природа, здраве” (2000), “Родопите и човекът” (2008). Друга насока на работа е по линия на съорганизиране на студентски научни сесии и привличане на млади учени за членове, както и за участие в трансгранични форуми и прояви: с Турция - университетите в Одрин, Истанбул и Анкара; с Гърция – Технологичен образователен институт-Кавала.

Клонът няма собствена материална база и развива своята дейност за създаване на подходяща интелектуална атмосфера в областния град в сътрудничество с филиалите на университетите, Клуба на дейците на културата и другите културно-просветни институции.

В последните години клонът на СУБ в Смолян е организатор и съорганизатор на следните научни прояви:
1. Юбилейна международна научна конференция "20 години СУБ-Смолян"- октомври 2006 г., издаден ел. сборник с доклади
2. Национална научна конференция " Родопите и човекът"- октомври -ноември 2008 г. , издаден сборник доклади
3. Съорганизатор на юбилейната международна научна конференция " 80 години аграрна наука в Родопите", септември 2008.

През 2010 клонът ще съсредоточи дейността си към организационно укрепване (включително за прием на млади учени) и в мероприятия за отбелязване на Международната година на биоразнообразието (МГБ).
В юбилейната за клона 2011 г. се предвижда организиране на международна научна конференция, подготовката на която вече започна.

Председател:
доц. д-р Слави Ясенов Любомиров
slubomirov_ussm@abv.bg
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster