Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 16.01.2010

Председател 

Д-р Николай Христов Въцов - Председател на СУБ, клон Ловеч. Член на СУБ, клон Ловеч от 1985 г. В ръководството на клона от 1990 г. Избран за председател през 1997 г.

E-mail: lovech@archives.government.bg

През декември 1976 г. постъпва на работа в ОРБ-ца,  Ортопедично отделение като ординатор. Месец май 1981 г. защитава специалността "Ортопедия и травматология". Има три участия в конференции на Рижкия институт по "Ортопедия и травматология" и три участия в международни научни конференции и оббучения в Курганския научен институт по "Експериментална и клинична ортопедия и травматология". 1986 г. участва в създаването на международната асоциация за изучаване метода на Илизаров. В отделението по ортопедия и травматология внедрява 17 нови методики.

Има 27 научни публикации, 5 рационализации, 1 изобретение и 1 патент.

  Доц. Васил Петков Кочевски - зам.-председател на клона и председател на секция "Технически науки"

Д-р Веселина Христова Бухова - секретар на клона.
Ч
лен на СУБ, клон Ловеч от 1992 г. В ръководството на клона от 1997 г. като председател на секция "Медицина и стоматология".

През 1979 г. завършва МА - София. От месец октомври 1979 г. до сега работи във ІІ ВО на ОРБ "Проф. д-р П. Стоянов" - Ловеч. От 1985 г. има специалност "Вътрешни болести", а от 1987 г. и "Гастроентерология". От 1989 г. завежда ІІ ВО с разкрити 60 легла. Отделението е с гастроентерологична насоченост и сектор "Нефрология и токсикология". Повече от 10 години извършва РРС, ФГС и абдоминална и УЗ диагностика.

От 1995 г. има частен консултативен кабинет. Поддържа квалификацията си с ежегодни курсове във водещи софийски клиники по гастроентирология. Участва и посещава научни конференции и конгреси у нас и в чужбина.

Организатор е на Втората национална конференция по ултразвукова диагностика, проведена в Ловеч.

Общ брой на публикациите в България 6.

Брой изнесени доклади на научни прояви у нас 6.

 

Иван Христов Лалев - председател на секция "Обществени науки"

 

Доц. Любомир Николов Хаджикръстев, дтн - член на СУБ, клон Ловеч от 1980 г. В ръководството на клона от 1981 г. Председател на СУБ, клон Ловеч от 1987 до 1994 г. Инженер-металург, специалност "Металургия на черните метали". Доктор на техническите науки.

Последно работи в завода за високоякостни чугуни "Осъм" - Ловеч, като зам.-директор по техническите въпроси. В работата си проявява постоянен стремеж към професионално усъвършенстване и внедряване на новото производство. Така за пръв път в страната  той внедрява комплексното модифициране на темперования чугун и леенето на бял чугун в кокили. Под ръководството на инж. Хаджикръстев е усвоено за пръв път в страната производството на отливки от сферографитен чугун. Участва в колектив, който внедрява извънпещната обработка на метали. Това са научно-технически разработки с голям икономически ефект и рационализации.

В момента инж. Хаджикръстев е пенсионер.

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster