Titul

 

 

 

 

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Шумен

 

Last updated: 06.22.2005.

СУБ - клон Шумен 


Основан през месец февруари 1982 г. и има следните секции: 

  • филологическа;
  • историко-археологическа;
  • аграрно-биологическа;
  • физико-математическа;
  • военно-техническа.

В него членуват към момента 98 редовно отчетени съюзни члена: 37 жени и 61 мъже. От тях доктори на науките 10; с образователна и научна степен доктор - 72; професори или ст.н.с. І ст. - 6; доц. или ст.н.с. ІІ ст. - 50; гл. ас. или н.с. І ст. - 20; ст.ас. - 7. В последните години се наблюдава тенденция към подмладяване на членския състав, като едновременно с това в СУБ остават и най-авторитетните учени.

Съюзът е организатор или съорганизатор на всички по-крупни научни изяви в града. Водещо място в тези изяви имат секциите: филологическа, историко-археологическа, военно-техническа и др.

По традиция се представят пред обществеността новоотпечатани книги на съюзни членове, кръгли годишнини и др. специфични дейности, свързани с ежедневието на учените.

Председател на клона - ст.н.с. І ст. Иван Йорданов, дин

Адрес за кореспонденция:

9701 Шумен

ул. "Генерал Тошев" № 4

АИМ-БАН, филиал Шумен

Съюз на учените в България - клон Шумен

 
Благоевград ] Бургас ] Варна ] Велико Търново ] Габрово ] Добрич ] Кюстендил ] Ловеч ] Пловдив ] Русе ] Смолян ] Стара Загора ] [ Шумен ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster