Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 25.07.2014.

 

доц. д-р Минчо Ванев Симеонов -
председател на СУБ - клон Габрово

Роден на 20 юни 1951 г.

1976 г. завършва ТУ - Габрово, специалност "Промишлена електроника".

1986 г. - кандидатска дисертация.

1991 г. - доцент.

Месторабота и заемана длъжност:

Ръководител катедра "Електроника" в ТУ - Габрово. Член на Академичния съвет.

 

Научни интереси:

Преобразувателна електроника в индукционното нагряване.

Има над 80 публикации в страната и чужбина.

Член на СУБ от 1988 г.

От 1999 г. е председател на СУБ - клон Габрово.

Е-mail: symeon@tugab.bg; simeonster@gmail.com

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster