Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 25.07.2014.

 

доц. д-р Любен Донков Атанасов - председател на СУБ - клон Хасково

Роден на 25 май 1941 г.

През 1967 г. завършва ВМИ - Пловдив. Придобити специалности - специалност по обща хирургия и втора специалност по детска хирургия.

1994 г. - кандидат на медицинските науки. Дисертация на тема "Срединни кисти и фистули на шията и тяхното хирургично лечение".

1999 г. - извънреден доцент по обща хирургия към Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Месторабота и заемана длъжност:

Началник отделение по Детска хирургия при МБАЛ-АД, Хасково.

Преподавател по хирургия в Медицинските колежи към Тракийски университет в Хасково и в Сливен.

 

Член на СУБ от 1981 г.

От 2001 г. е председател на СУБ - клон Хасково.

 

Председател на хирургическото дружество в Хасково. 

Членство в: Българското хирургическо дружество, Секцията по детска хирургия в България, Европейската Асоциация по Хирургия (ESS), Европейската Асоциация по детска хирургия, Еврохирургия, Българския лекарски съюз.

E-mail: ljuben@haskovo.spnet.net

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster