Titul

 

 

 

 

Секция "Физиология и биохимия на растенията"

Геолого-географски науки
Икономически науки
Лесотехнически науки
Математика
Правни науки
Статистика
ТЕ Биология
Технически науки
Физиология

Last updated:
12.01.2015

Председател:

проф. д-р Катя Маринова Георгиева
(творческа биография)
e-mail: katya@bio21.bas.bg

 

Кратка история

Секция „Физиология и биохимия на растенията“ към СУБ е учредена на 23.06.1992 г. Инициативен комитет в състав акад. Емануил Каранов, проф. Иван Йорданов и ст.н.с. Христо Христов организира и провежда учредителна сбирка за създаването на самостоятелна секция „Физиологи и биохимия на растенията“ към СУБ. В новоучрeдeната секция членуват 27 учени. Ст.н.с. д-р Христо Христов е нейният първи председател, който ръководи секцията от 1992 до 2004 г., след което председател на секцията до 2013 г. е проф. д-р Снежана Дончева.

Научна дейност

Членовете на секцията участват активно в научния живот на института. Секцията е колективен член на Международната асоциация по физиология на растенията (IAPP), която обединява научни организации от цял свят, както и на   Федерацията на европейските дружества по растителна биология (FESPВ). За периода 1996–1998 г. президент на Изпълнителното бюро на FESPВ и национален представител на секцията до 2004 г. беше акад. Емануил Каранов.  Настоящият национален представител във федерацията е проф. Д-р Снежана Дончева. През последните години секцията беше основен организатор на следните научни мероприятия: 

  • XI Конгрес на Федерацията на европейските дружества по растителна биология, 7–11 септември 1998 г., Варна.
  • Международен научен работен семинар „Физиология на стреса и растежни регулатори, 12–16 септември 1995 г., Варна.
  • Международна конференция „Responses of Plants to Environmental Stresses“, 13–18 май 2008 г., Елена.
  • ХІ юбилейна национална конференция по физиология на растенията с международно участие „Физиологията на растенията традиции и предизвикателства през XXI век“, 19–20 ноември 2009 г., София.

През 2005 г. секцията организира конкурс „Художествена фотография“, в който участваха учените от Института по ботаника с фотоси на обектите, които са част от научноизследователската им дейност. В оценката на творбите участваха активно 72 колеги от нашия институт. Три творби бяха наградени с предметни награди, закупени със средства от СУБ, като първата беше отличена и с грамота на СУБ.

 

През 2005 г. секцията беше основен организатор на тържественото честване на 125–годишнината от рождението на видния български биолог, общественик и дипломат академик Методий Попов, чието име носи Института по физиология на растенията. Секцията е инициатор и учредител на годишно ротарианско отличие на името на академик Методий Попов –  плакет, диплом и почетен знак на Ротари клуб – Средец, София за високи научни постижения в областта на растителната биология. Носители на Ротарианското отличие досега са:

  • авторски колектив на  монографията „Atlas of Bulgarian endemic plants“ (за 2007 г.)
  • Институт по физиология на растенията „Акад. М. Попов“ по повод 60–годишнината от основаването му (за 2008 г.)
  • ст.н.с. д-р Маргарита Топашка и проф Ботьо Ботев за монографията „Туморите като общобиологичен проблем (за 2009 г.)
  • доц. д-р Василий Голцев за публикацията „Simultaneous in vivo recording of prompt and delayed fluorescence and 820-nm reflection changes during drying and after rehydration of the resurrection plant Haberlea rhodopensis“, публикувана в списание Biochimica et Biophysica Acta  (за 2011 г.)
  • проф. д-р Виолета Великова за публикацията „Increased thermostability of thylakoid membranes in isoprene-emitting leaves probed with three biophysical technique“, публикувана в списание Plant Physiology (за 2012 г.)
  • проф. д-р Любомир Стоилов за публикацията „Karyotype reconstruction modulates the sensitivity of barley genome to radiation- induced DNA and chromosomal damage“, публикувана в списание Mutagenesis (за 2014 г.)

Секцията участва активно в организирането на юбилейното честване на 60–годишнината от създаването на  Института по физиология на растения „Акад. М. Попов“.

Членове на секцията участваха активно в организирането и провеждането на конференцията „PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS – Achievements and Challenges“, проведена в София от 24 до 26 септември 2014 г. В конференцията участваха 166 делегати от 23 страни.

 

 

 

Ротарианско отличие на името на акад. Методий Попов за високи научни постижения в областта на растителната биология за 2014 година бе връчено на проф. д-р Любомир Стоилов

 
 

 

 

 

   
Copyright © 2001 USB