Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 27.04.2015


Общосъюзни съвети и комисии на СУБ


 

Комисия по научните прояви и международната дейност

Заявка за финансова помощ doc

Примерна план-сметка

Правилник за дейността

Състав на комисията мандат 2014 - 2018

Отчет за дейността на КНПМД 2006 - 2009 г.

 

Новини

Списък на получилите финансова помощ за 2012 г.

Списък на получилите финансова помощ за 2011г.


Списък на получилите финансова помощ (на заседанието от 9 ноември 2010 г.)

Списък на получилите финансова помощ (на заседанието на 7 юни 2010 г.)

 

Адрес за кореспонденция:

Съюз на учените в България
(за Комисията по научните прояви и международната дейност)
Бул." Мадрид " № 39, ет.2
1505 София
e-mail: angelova@usb-bg.org
тел.: (02) 943 01 28

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster