Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 27.04.2015


Общосъюзни съвети и комисии на СУБ


 

Комисия за социалнозащитна дейност

Правилник за дейността на комисията

Състав на комисията мандат 2014-2018

Формуляр за кандидатстване за социална помощ

 

Адрес за кореспонденция:
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(за Комисията по социалнозащитна дейност)
Бул."Мадрид" № 39, ет.2
1505  София
e-mail: nacheva@usb-bg.org

 

 

Архив

 

 

 
   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster