Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

проф. Дамян Николов Дамянов - председател на клон Свищов

Роден на 22 септември 1934 г.

През 1957 г. завършва Висш финансово-стопански институт - Свищов (сега Стопанска академия "Д.А.Ценов"), специалност "Счетоводна отчетност".

1967 г. - кандидат на науките.

1990 г. - доктор на икономическите науки.

1991 г. - професор.

Заемана длъжност в момента:

Председател на СУБ - клон Свищов (трети последователен мандат). Преподавател в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов.

 

Научни интереси:

Финансово счетоводство; счетоводство на юридически лица с нестопанска цел; национални и международни счетоводни и одиторски стандарти; отчитане на разходи; методи за установяване и отчитане на амортизацията и употребата на стоково-материалните запаси; национален сметкоплан; организация на аналитичното отчитане на стоково-материалните запаси и др.

От 1994 г. е дипломиран експерт-счетоводител.

Член на СУБ от 26.06.1971 г.

Е-mail:
ddamianov@thezonebg.com
ddamianov@uni-svishtov.bg 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster