Titul

 

 

 

 

 

Last updated: 01.10.2005.

 

ст.н.с. І ст. Ангел Петров Кожев - председател на СУБ - клон Видин

Роден на 22 ноември 1933 г.

Следва в Селскостопанска академия - София, зоотехнически факултет, специалност "Млекарство".

1984 г. - ст.н.с. І ст. в Института по млечна промишленост - "ЕЛ-БИ" - Център за наука, развитие и производство - гр. Видин.

Хабилитациите му са по технология и биохимия на парените сирена (кашкавал).

Има публикувани над 210 научни и научно-приложни статии, брошури и книги в български и чужди специализирани издания. Признати са му самостоятелно и в колектив 28 изобретения, търговски марки и патенти.

Номиниран е и е включен в каталозите на Американския биографичен институт и Международния биографичен център в Кембридж Англия за:

- "Кой кой е в света";

- "Мъж на годината";

- "2000 видни личности на ХХ век";

- "Награда за високи постижения през ХХ век";

 - "500-те основоположници на ХХІ век";

- "Международен учен на 2001 година" и др.

Член на СУБ от 1977 г.

Награден е със Златна значка на СУБ.

За контакти
E-mail: parvulovb@abv.bg

 

   
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster