Titul

Полезна информация
Органи на управление
Помощни органи
Секции в София
Клонове
Списание "Наука"
Фондация
НаукаИнвест
Дом на учените
БГ учени в чужбина
Национална борса
За нас
English

Last updated: 28.03.2011


Органи на управление и контролКОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Комисията по етика се избира от Общото събрание на пълномощниците на СУБ

Комисията разглежда писмени жалби и сигнали, отнасящи се до нарушения на етиката на научните изследвания и на отношенията на учените помежду им и с обществото.

Състав на комисията по етика:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев

ЧЛЕНОВЕ:

Доц. Божана Янкова Гиндева

Доц. Емилия Георгиева Дамянова

Доц. Любка Йорданова Думанова

Ас. Николай Пейчев Поппетров

Проф. Тодор Георгиев Галунов

Проф. Тодор Димитров Черкезов

 

Етичен кодекс
Кодексът е подготвен от и обсъждан неколкократно в Комисията по етика. Утвърден е от ОСП на СУБ.

ЕТИЧНИТЕ НОРМИ И КРИТЕРИИ – ОСНОВА ЗА ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧЕНИТЕ
презентация на проф. дбн Наум Якимов, председател на Комисията по етика на СУБ на срещата на дискусионния клуб на СУБ по проблемите на етичните норми, критериите за тяхното определяне и последиците от нарушаването им, състояла се на 10 март 2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Големия салон на БАН

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(за Комисията по етика на СУБ)

бул."Мадрид" № 39, ет.2

1505   София
e-mail: office
@usb-bg.org

 

Полезна информация ] [ Органи на управление ] Помощни органи ] Секции в София ] Клонове ] Списание "Наука" ] Фондация ] НаукаИнвест ] Дом на учените ] БГ учени в чужбина ] Национална борса ] За нас ] English ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster