Titul

 

 

 

 

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Кюстендил
Ловеч
Плевен
Пловдив
Русе
Смолян
Стара Загора
Шумен

 

Last updated: 09.19.2005.


СУБ - клон Стара Загора


    Посетете самостоятелния сайт на СУБ - клон Стара Загора

    

 

                

Адрес за кореспонденция:

6000 Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики" 140

ПК 304

тел./факс: 042/ 63 91 05;

тел.: 042/ 64 60 41,63 85 71;

е-mail: chairman@sub.stz.orbitel.bg  

www.sustz.com 

 

Благоевград ] Бургас ] Варна ] Велико Търново ] Габрово ] Добрич ] Кюстендил ] Ловеч ] Плевен ] Пловдив ] Русе ] Смолян ] [ Стара Загора ] Шумен ]    
   [Email]

 

Copyright © 2001 USB 
WebMaster