Titul

Секция "Сигурност и отбрана"


Last updated: 24.07.2014

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. д-р Димитър Стефанов Ташков

e-mail: d_tashkov@abv.bg

История на секцията

Геолого-географски науки ] [ Икономически науки ] Лесотехнически науки ] Математика ] Правни науки ] Статистика ] ТЕ Биология ] Технически науки ] Физиология ]    
   [Email]

Copyright © 2001 USB 
WebMaster