Last updated: 01.17.2007.

 


 

Ст.н.с. Росица Добрева Чобанова (Ковачева) - председател на секция "Икономически науки"

E-mail: mailto:rossich@infotel.bg

 
   
   [Email]

 

Copyright 2001 USB 
WebMaster